Övriga samarbeten

Övriga samarbeten

Global Compact

Ett FN-initiativ kring ansvarsfullt företagande riktat till bolag med tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Länsförsäkringar AB är signatär.

Global Compact

Diversity Charter Sweden

En ideell förening som verkar för att främja mångfald i arbetslivet. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen. Länsförsäkringar är medlem.

Diversity Charter Sweden

NMC – Nätverket för hållbart näringsliv

En ideell förening för företag och organisationer som vill inspireras att arbeta för en hållbar utveckling genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Länsförsäkringar är medlem.

NMC

Novare Potential

Ett rekryterings- och bemanningsföretag med syfte att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Upplägget är en så kallad introduktionsrekrytering som innebär att Novare Potential anställer medarbetaren under det första året och efter ett eller två år går medarbetaren över till företaget. Länsförsäkringar har ett samarbetsavtal med bolaget.

Novare Potential

Röda Korset

Länsförsäkringar AB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär möjlighet för anställda att volontärarbeta i Röda Korsets verksamhet.

Röda Korset

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

En oberoende organisation som samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Länsförsäkringar är medlem.

SNS

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

TCFD grundades 2015 av Financial Stability Board. Ramverket är tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter och tillsynsmyndigheter. Ramverket består av fyra områden: styrning, strategi, riskhantering och relevanta mätvärden. Länsförsäkringar stödjer TCFD.

TCFD