Miljöpolicy

 

Miljöpolicy

Länsförsäkringar Stockholms miljöpolicy

  1. Bolaget ska identifiera, och sträva efter att minimera, negativ miljöpåverkan från den egna verksamheten.

  2. Bolaget ska ha en effektiv användning av energi och naturresurser.

  3. Bolaget ska, genom dialog, engagemang och kravställning, verka för en ökad miljöhänsyn hos leverantörer och samarbetspartners.

  4. Bolaget ska följa tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet.

  5. Bolaget ska vara öppet och transparent kring sitt miljöarbete

Vår miljöpolicy är en del av vår hållbarhetspolicy.
Hållbarhetspolicy