Hållbara Hav

Länsförsäkringar Stockholm fortsätter kampen för Östersjön

Den 16 december 2015 bildades Stiftelsen Hållbara Hav och Länsförsäkringar Stockholm är en av stiftelsebildarna. Engagemanget och bildandet av stiftelsen är ett långsiktigt åtagande och en del av vårt hållbarhetsarbete, och visar att ett fördjupat arbete för Östersjön är en av de viktigaste frågorna i vårt närområde.

Stiftelsen är och ska vara en folkbildande organisation som arbetar med kunskap och information om hur Östersjöns ekologiska status kan restaureras och återställas. Vi kan ju aldrig försäkra Östersjön, men vi kan arbeta skadeförebyggande.

Om vårt engagemang för Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholmsregionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. 

Men vi stockholmare är också en stor del av orsaken till att Östersjön i dag mår så dåligt. Orsaken är enkel – vi har en lång kuststräcka och många invånare. Kan vi minska vårt avfall och våra utsläpp av plast, kemikalier, läkemedel och tungmetaller gör det stor skillnad. För alla stockholmares skull – och för samtliga nio länder och cirka 85 miljoner människor som bor i Östersjöns närhet – måste Östersjön räddas.

Trots att situationen i Östersjön är bekymmersam och många frågor återstår att lösa, så är forskarna ändå positiva inför framtiden. De insatser som gjorts de senaste åren kring problemen med försurning, syrebrist och andra miljöskador har varit positiva. Det visar att vi kan göra skillnad på många olika sätt och därför vill vi agera och dra vårt strå till stacken.

Vill du också engagera dig och bidra till en friskare Östersjön? Gå in på Hållbara Havs hemsida och läs mer om deras arbete och vad du kan göra.