Hållbarhetsarbete inom fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid.   

Hållbarhetsarbete inom fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 78 bolagsstämmor.

Valberedningar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal noterade börsbolag. Valberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag till kommande årsstämman på stämmordförande, antal styrelseledamöter och antal revisorer, styrelse och revisorer, deras arvoden samt instruktion till nästa års valberedning. I normalfallet utgörs valberedningen av en representant från de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Inom sig utser valberedningen en ordförande som inte är styrelsens ordförande eller styrelseledamot. Valberedningens förslag lämnas skriftligen inför årsstämman i form av ett motiverat yttrande och redovisas dessutom muntligen av ordföranden i valberedningen på årsstämman för aktieägarna. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Länsförsäkringar Fondförvaltning tackar i normalfallet alltid ja till förfrågningar att ingå i valberedningar. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att det finns en mångfald av kompetenser i styrelsen som kompletterar varandra, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

För mer information, se Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarstyrningsrapport.

Vid frågor kontakta ägaransvarig, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerat i dessa bolags valberedningar.

Valberedningar där Länsförsäkringar Fondförvaltning ingått inför årsstämma 2022
Bolag Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant

Arise

Johannes Wingborg
ByggPartner i Dalarna Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Castellum Johannes Wingborg
Catena Johannes Wingborg
Cibus Nordic Real Estate Johannes Wingborg
Corem Property Group Johannes Wingborg
Fabege Eva Gottfridsdotter-Nilsson
FastPartner Johannes Wingborg
Genova Property Group Johannes Wingborg
I-Tech Johannes Wingborg
JM Johannes Wingborg
John Matsson Erik Kjellgren
K-fastigheter Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Nexam Chemical Holding Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Nordic Waterproofing Erik Kjellgren
Nyfosa Johannes Wingborg
Scandi Standard Johannes Wingborg
Stendörren Fastigheter Johannes Wingborg
Proact IT-Group Johannes Wingborg
Wihlborgs Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Länsförsäkringar har även ingått i valberedningarna för Amasten, Dustin och Resurs Bank men lämnat dessa valberedningar på grund av försäljningar.