Seminarieserie - Framåtblick

Här kan du se våra genomförda seminarier i serien Framåtblick.

Färre kommuner - hjälp eller stjälp?

Sveriges kommuner står inför flera välfärdsutmaningar. Kan kommunsammanslagningar bidra till att lösa problemen? Hur påverkas i så fall den lokala demokratin?

Debatten om kommunsammanslagningar har fått ny aktualitet i samband med regeringens nyligen tillsatta utredning om frivilliga sammanslagningar. Förespråkare anser att sammanslagningar kan hjälpa kommunerna att bättre klara sina kärnuppdrag. Samtidigt varnar forskare för att kommunsammanslagningar inte har de avsedda effekterna och dessutom skadar den lokala demokratin. Vilka argument väger tyngst?

Medverkar gör civilminister Erik Slottner (KD) och forskaren Gissur Ó. Erlingsson.

Medverkande
Erik Slottner (KD), civilminister och ansvarig för regeringens utredning av kommunsammanslagningar
Gissur Ó. Erlingsson, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet

Moderator
Nisha Besara, statsvetare
‎‎
Seminariet genomfördes 20 oktober på Lilla Scenen i Kulturhuset i Stockholm.

Klicka här för att se den inspelade konferensen

Tillitskrisen - myt eller verklighet?

Minskar tilliten till andra människor och offentliga aktörer runtom i landet? Eller bygger bilden på en myt som förstärks av medierna?

Välkommen till ett samtal där några av Sveriges ledande samhällsforskare fördjupar sig i frågan hur det står till med tilliten i Sverige.

Sverige är ett av de länder i världen med högst tillit mellan människor. Samtidigt har debattörer och forskare länge varnat för fallande social tillit på grund av ökat utanförskap och politisk polarisering. Har vi en samhällsutveckling som rubbar den svenska tilliten eller handlar det om en myt som uppmuntras i medierna?

Medverkar gör Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet, och Lars Trägårdh, historiker vid Uppsala universitet. Moderator är Nisha Besara, statsvetare

Sveriges kommuner står inför flera välfärdsutmaningar. Kan kommunsammanslagningar bidra till att lösa problemen? Hur påverkas i så fall den lokala demokratin?

Debatten om kommunsammanslagningar har fått ny aktualitet i samband med regeringens nyligen tillsatta utredning om frivilliga sammanslagningar. Förespråkare anser att sammanslagningar kan hjälpa kommunerna att bättre klara sina kärnuppdrag. Samtidigt varnar forskare för att kommunsammanslagningar inte har de avsedda effekterna och dessutom skadar den lokala demokratin. Vilka argument väger tyngst?

Medverkar gör civilminister Erik Slottner (KD) och forskaren Gissur Ó. Erlingsson.

Klicka här för att se den inspelade konferensen

Framåtblick Debatt

Framåtblick Debatt är en seminarieserie från stiftelsen Länsförsäkringars Forskningsfond som ställer aktuella samhällsfrågor på sin spets. Här möts beslutsfattare och forskare för att under 60 minuter diskutera de bästa vägvalen för ett tryggt och hållbart samhälle.

  • Finns det en bostadsbrist eller brister bostadsmarknaden?
  • Vilket är det egentliga problemet på bostadsmarknaden?
  • Behöver vi bygga fler bostäder eller finns det andra lösningar som är mer effektiva?

11 november hade Forskningsfonden ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm med gäster på plats och även publik på länk där några av Sveriges ledande samhällsforskare borrar i frågan om det finns en bostadsbrist eller om det är bostadsmarknaden som brister. Tillsammans med beslutsfattare och andra samhällsaktörer debatteras hur problemen på bostadsmarknaden bäst bör lösas.

Klicka här för att se den inspelade konferensen

Framåtblick Sverige

Framåtblick Sverige är en årlig konferens där några av Sveriges ledande forskare delar sin bild av regionala utmaningar och tillväxtmöjligheter.

Framåtblick Sverige – digitalt seminarium 24 november 2022

Forskningsfonden genomförde den 24 november ett direktsänt seminarium där frågeställningen var ”Hur blir en kommun vinnare efter pandemin?”

Några av Sveriges ledande samhällsforskare diskuterade hur pandemin har resulterat i ändrade levnadsvanor och arbetssätt för många invånare i landets kommuner, inte minst när det gäller distansarbete, digitala möten och platsoberoende. Vilka är de viktigaste förändringarna efter pandemin och hur kan kommunerna dra fördel av dessa?

Klicka här för att se den inspelade konferensen

Framåtblick Sverige - digitalt seminarium 25 november 2021

Forskningsfonden hade den 25 november en direktsänd konferens där frågeställningen som diskuterades var: "Finns klyftan mellan stad och land?".

Sveriges ledande samhällsforskare diskuterade spänningar och polarisering i den svenska geografin. Tillsammans med kommunföreträdare tog de sig an frågan om hur den lokala framtidstron kan stärkas.

Klicka här för att se den inspelade konferensen

 

Läs mer om Forskningsfondens nyhetsbrev, podd och filmer på Youtube.