Utlysning: Forskningsprojekt om ”Det trygga hemmet 2030”

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning på temat ”Det trygga hemmet 2030”. Utlysningen fokuserar på hur det allt intelligentare hemmet kan leda till färre skador, ökad upplevd trygghet samt beteendeförändringar.

Länsförsäkringar arbetar skadeförebyggande och verkar för ett tryggt och skadefritt liv. Att agera skadeförebyggande är viktigt ur hållbarhetssynpunkt – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Uppkopplade IoT-enheter, med allt från sensorer till kameror, bildigenkänning och hälsoapparatur, är exempel på tekniska hjälpmedel som troligen blir vanligare och kan bidra till ökad trygghet i hemmet. Möjligheten att nyttja AI, robotisering och tjänsteplattformar för individuellt anpassade lösningar ökar också.

Ansökningar kan exempelvis syfta till att besvara frågor som:

  • Hur kan den pågående teknikutvecklingen i bostaden påverka skadeutvecklingen och den upplevda tryggheten för de boende samt hur kan mervärden skapas för boende relativt dagens teknikutnyttjande?
  • Hur får vi till boenderelaterade beteendeförändringar som leder till färre skador på person och bostad, genom den stigande teknikfloran i hemmen? Hur skiljer sig behoven och insatserna mellan exempelvis yngre och äldre?

Vi ser positivt på ansökningar som inkluderar forskning på data från Länsförsäkringar och andra branschaktörer.

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar senare in en fullständig projektansökan. Som projektansvarig går det att göra mer än en (1) ansökan men inte fler än tre. Projektbudget bör ej överstiga tre miljoner sek per år (inklusive direkta och indirekta kostnader). Projekt kortare än ett år och länge än fyra år finansieras ej.
Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 15:e februari 2019 och stängs den 8:e april 2019 kl.14. Steg 2 av ansökningsprocessen för de sökande som går vidare öppnas den 26:e april 2019.

Ansökningsblanketten och information om steg 1 i ansökningsprocessen finns i PDF-format på webbsidan.

Vid frågor, vänligen kontakta Mari Sparr (forskningsledare inom Teknik): 08-588 419 71, eller Mari.sparr@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars Forskningsfond
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäkringars Forskningsfond, stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk, fysisk och social trygghet i samhället. Forskningsfinansiering är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.