Tillit

Vi har också beviljat fortsatt anslag till Tillitsbarometern, ett projekt som ska undersöka om ”den svenska tilliten” håller på att försvinna. Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige unikt vad gäller tillit.

Tillitens geografi: Lokalsamhälletillit i ett Sverige i förändring

Flera trender pekar idag på utmaningar mot den tidigare stabila tilliten i Sverige. Såväl ojämlikhet som arbetslöshet är koncentrerad till vissa områden som kännetecknas av ökande boendesegregering och ökad mångfald. Projektets syfte är att upprepa Tillitsbarometern, en befolkningsundersökning som genomförts 2009, 2017 och 2020.

Med förnyade omgångar av Tillitsbarometern blir det möjligt att inte bara fånga variation inom Sverige utan även förändring över tid. Projektet har som utgångspunkt att studera lokalsamhälletillit i 36 kommuner och stadsdelar i Sverige.

Projektledare: Professor Lars Trägårdh, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cedershiöld högskola.

Slutrapport Tillitsbarometern 3

Sammanfattning Tillitsbarometern 3

Här hittar du ännu tidigare rapporter för Tillitsbarometern.