RegVis – en interaktiv visualisering av Sveriges regioner

RegVis - är en interaktiv plattformen som visar på ett översiktligt sätt hur varje variabel har betydelse för utvecklingen i den valda regionen, men ger också möjlighet att jämföra data mellan kommuner och regioner. Kartorna och graferna möjliggör en visualisering av förändringar över tid och rum. Data samlas in från olika lokala och nationella register och det är första gången dessa data samlas och analyseras i ett och samma verktyg.

RegVis är utvecklad av Lunds universitet tillsammans med Länsförsäkringars forskningsfond och är ett resultat av projektet ReGROW (Regional Tillväxt mot Alla Odds). Forskningen bedrivs av Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi vid Lunds universitet och är finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond.

Om RegVis

Kartorna och graferna möjliggör en visualisering av förändringar över tid och rum. Data samlas in från olika lokala och nationella register och det är första gången dessa data samlas och analyseras i ett och samma verktyg.

RegVis belyser följande faktorers påverkan på regional utveckling:

  • Inkomst
  • Arbetsmarknadens utveckling
  • Arbetsmarknadens storlek
  • Utbildning
  • Tillverkningsindustri
  • Högteknologisk tillverkningsindustri
  • Kunskapsintensiva tjänstesektorn
  • Den offentliga sektorn

Du kan själv gå in och testa Regvis eller läsa mer på regvis.se