Rapporter och nyheter kring förflyttningar

Länsförsäkringar Liv publicerar rapporter och nyheter om förflyttningar i syfte att beskriva olika delar av arbetet med ansvarsfulla investeringar

Rapporter och nyheter kring förflyttningar

Rapporter

Förflyttningar inom området

 • Nu beräknar Länsförsäkringar skogsinvesteringars klimateffekt, 2022-06
 • Länsförsäkringar skärper kriterier för olje- och gasbolag samt inför omställningskriterier, 2021-12
 • Länsförsäkringar har satt nytt investeringsmål om att vara klimatpositiva senast 2045, 2021-11
 • Länsförsäkringar har tiodubblat investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer, 2021-10
 • Över 17 miljarder i hållbarhetsinriktade obligationer i liv- och försäkringsportföljerna, 2021-04
 • Forskningsprojekt om artificiell intelligens som verktyg inom ansvarsfulla investeringar, 2021-03
 • Synpunkter till EU om att hållbart skogsbruk bör ingå i taxonomin, 2020-12
 • Höjda betyg i försäkringsförmedlares hållbarhetsrapport, 2020-11
 • Gamla Trad får höjt betyg i rapporten Hållbara Pensionsbolag, 2020-11
 • Över tio procent hållbara obligationer, 2020-05
 • Länsförsäkringar investerar i fler sociala obligationer i Norden och i Afrika i kampen mot Covid-19, 2020-04
 • Länsförsäkringar gör ytterligare investering i social obligation för att motverka effekterna av Covid-19, 2020-04
 • Länsförsäkringar investerar i social obligation för att stötta drabbade av Covid-19, 2020-03

Länsförsäkringar Livs arbete med ansvarsfulla investeringar beskrivs även i gemensamma rapporter för Länsförsäkringar AB som finns samlade här:

Rapporter och policy