Skyddsvall mot havet i Vellinge

80 miljarder ställt mot 250 miljoner. Dessa siffror var i fokus under vårt besök hos Vellinge kommun i Skåne.

Prototyp skyddsvall Vellinge

Förstnämnda siffra är de fastighets- och infrastrukturvärden som ligger i riskzon för översvämningar i Falsterbo och Skanör i jämförelse mot den uppskattade kostnaden att bygga en skyddsvall mot havet. Medel från Vellinge kommuns gröna obligationer, som vi investerat i, är delvis tänkt att finansiera byggnation av vallen.

- Frågan är högaktuell. Dels har vi de stora vattenmängderna i spåren av ovädret Hans i början av augusti 2023. Dels så lämnade Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 sin första utvärderingsrapport av Sveriges arbete inom området. Ett av huvudbudskapen var att krafttag behövs för att säkerställa att Sverige ställer om samhället i en mer klimatanpassad riktning. Nuvarande insatser bedöms inte vara tillräckliga, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar i Länsförsäkringar Liv.

Vellinge kommun är, utifrån sina förutsättningar vid kusten, en av de kommuner i Sverige som arbetat länge med att anpassa lokalsamhället mot framtida klimatförändringar.  Särskilt de fysiska effekterna har varit i fokus. Klimatförändringar ökar nämligen risken för kustöversvämningar när havsnivån höjs i samband med kraftiga vindar.

- Tyvärr är många av Sveriges kommuner inte lika långt framme i klimatanpassningsarbetet som i Vellinge. Hela nio av tio kommuner uppger i en rapport från Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Svensk Försäkring, att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser men samtidigt har andelen kommuner som ökat takten i klimatanpassningsarbetet minskat.

Vallen byggs med naturbaserade lösningar


2022 gav Högsta domstolen Vellinge klartecken att bygga skyddsvallen runt hela Falsterbonäset. I så stor utsträckning som möjligt ska naturbaserade lösningar användas, till exempel sanddynor och jordvallar. En prototyp av hur skyddsvallen är tänkt att se ut har byggts. Syftet är att säkerställa skydd både mot permanent höjda havsnivåer och när havsnivån höjs temporärt i samband med kraftiga stormar. Preliminärt påbörjas bygget hösten 2023.