Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk ska Fondförvaltningen lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar om de fonder som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper.

illustration hallbarhetsrelaterade upplysningar

Läs mer om vilka miljörelaterade och sociala egenskaper som fonderna främjar genom sina investeringar. 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Asienfond

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Balanserad Räntefond

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Europa Aktiv

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Europa Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Fastighet Europa

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Fastighetsfond

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Företagsobligation Vision

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länförsäkringar Global Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Globala Mål Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Global Vision

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Japan Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Kort Räntefond

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Lång Räntefond

Hållbarhetrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Mix Vision

Hållbarhetrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Multistrategi

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2015

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2020

Hållbarhetrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2025

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2030

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2035

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2040

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2045

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2050

Hållbarhetrelaterade upplysningar Länförsäkringar Sparmål 2055

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2060

Hållbarhetrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sparmål 2065

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sverige Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Sverige Vision

Hållbarhetsrelatearde upplysningar Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar USA Aktiv

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Länsförsäkringar USA Index