Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Välkomna till Fondförvaltningens sida om arbetet med ansvarsfulla investeringar i våra egna fonder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Länsförsäkringar Fondförvaltning presenterar här hållbarhetsrelaterad information om våra egna fonder. Denna information är i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som utgör en del av EUs handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad. Detaljer om hur Länsförsäkringar Fondförvaltning styr och arbetar med hållbarhetsfaktorer i förvaltningen finns via de olika menyerna.