Påverkansarbete via dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag.

För att påverkansarbetet ska bli så effektivt och kraftfullt som möjligt väljer vi ut vissa hållbarhetsfrågor och fokuserar på utvalda sektorer. I urvalet utgår vi från egna portföljers och fonders sammansättning samt de globala hållbarhetsmål som Länsförsäkringar valt att prioritera, bl.a. mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Länsförsäkringar samarbetar både med andra investerare och representanter för olika bransch- och investerarinitiativ i påverkansarbetet. Nedan listas initiativ som vi är delaktiga i.

Mer information om Climate Action 100+

Mer information om Gruvindustrin

Mer information om initiativ för hållbara proteiner

Mer information om initiativ inom snabbmatsindustrin

Mer information om Antibiotika