Valberedning

Valberedningen är utsedd av fullmäktige på bolagsstämman och består av fem ledamöter.

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Enligt denna instruktion ska valberedningen varje år lämna förslag på vilka som bör väljas till bolagets olika förtroendeposter, bland annat styrelseledamöter och revisorer och vilka ersättningar som bör utgå för dessa uppdrag. 

I valberedningens uppgift ingår också att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater. Valberedningen måste då se till att fullmäktige alltid uppgår till minst 50 ledamöter.

Instruktion för valberedningen

Nedan presenteras sittande valberedning.

 • Per Gustafsson, Valberedningens ordförande
  Auktoriserad revisor och delägare i KPMG.
 • Jerker Holmgren
  Fastighetschef och vice VD Corem Property Group AB.
 • Marie Backrud Ivgren
  Egen företagare lantbruk. Disputerade i Rymdfysik 2005
 • Benny Larsson
  Kriminalkommissarie
 • Cecilia Åkerblom
  Ledarskapsexpert på Ledarna - Sveriges chefsorganisation