Tack för att du är med och bidrar

Nu får fler barn, unga och barnfamiljer chans till en tryggare tillvaro med hjälp av Stockholms Stadsmissions Barn och ungdomsverksamhet. Tillsammans ser vi till att alla barn och unga, oavsett bakgrund, har samma rättigheter och uppväxtvillkor avseende utbildning, boende, fritid och hälsa.


LF Stockholm