Tack för att du är med och bidrar

Genom att stötta Fryshuset Stockholm får vi möjlighet att påverka och vara delaktiga i de aktiviteter och insatser som görs för unga på plats i Stockholm. På så sätt kan vi vara med och bidra till ungas tro på sig själva och möjlighet att påverka samhället i en mer positiv riktning.


LF Stockholm