Amortering

Ett bra sparande

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Amortering, ett bra sparande

Amortering

Att betala av på bolånet är ofta ett bra sparande. Dina räntekostnader minskar samtidigt som du skapar utrymme för att kunna låna till exempel när det är dags att renovera. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet, det vill säga lån med hög ränta i första hand. Det gör att det kan bli betydande förändringar i din ekonomi när du betalat av det.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med samma belopp varje månad oavsett hur stor skulden är. Allt eftersom du betalar av på lånet blir räntekostnaden lägre.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden.

Räkneexempel 1 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor och du lånar 850 000 kronor.
 3. Amorteringen är 2 procent på 850 000 kronor, det vill säga 17 000 kronor per år eller 1 417 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 510 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 340 000 kronor.

Räkneexempel 2 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 30 procent, det vill säga 300 000 kronor och du lånar 700 000 kronor.
 3. Amorteringen är 1 procent på 700 000 kronor, det vill säga 7 000 kronor per år eller 583 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 210 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 490 000 kronor.

Nya amorterteringskrav från 1 juni 2016

Nytt bolån

 • Lånar du över 70 procent av bostadens marknadsvärde amorterar du 2 procent per år av hela beloppet.
 • Lånar du 50 – 70 procent av bostadens marknadsvärde amorterar du 1 procent per år av hela beloppet.
 • Lånar du mindre än 50 procent av bostadens marknadsvärde finns det inga krav på amortering, även om det alltid är klokt att amortera på lånen.
            

Utöka bolån

 • Har du redan ett lån som du vill utöka, exempelvis om du ska renovera, amorterar du på samma sätt som om du skulle ta ett nytt bolån, eller maximalt på 10 år.

Flytta lånen till oss

 • Du kan flytta lånen till oss utan att du berörs av de nya amorteringskraven om du tagit lånen i den gamla banken före den 1 juni 2016.

Om du lånar 85 procent

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 550 000 kr 
Din belåningsgrad: 85 %  
Amorteringskrav: 2 % 
Kronor per månad: 4 250 kr

Om du lånar 70 procent

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 100 000 kr 
Din belåningsgrad: 70 %  
Amorteringskrav: 1 % 
Kronor per månad: 1 740 kr

Om du lånar 50 procent

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 1 500 000 kr 
Din belåningsgrad: 50 %  
Amorteringskrav: inget krav 
Kronor per månad: 0 kr


Varför ska jag amortera?

Låg ränta och trygg framtid
1.

Nu när ränteläget är lågt finns det ofta ett större utrymme att amortera regelbundet vilken kan gynna dig när räntan går upp igen.

Förändringar kan komma plötsligt
2.

Vad händer om du skulle få en förändrad inkomst? Genom att regelbundet betala av ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader. Din ekonomiska situation kan förändras markant om du blir sjuk, arbetslös eller går i pension.


Vanliga frågor och svar om amortering

 • Försäkringar

  Beloppet du ska amortera beräknas på din totala skuld i din bostad och gäller för dig som tar ett nytt bolån eller utökar dina befintliga bolån.

  • Om belåningsgraden är över 70 % av värdet på din bostad måste du amortera 2 % per år på den totala skulden.
  • Om belåningsgraden är mellan 50-70 % måste du amortera 1 % per år på din totala skuld.
  • Om belåningsgraden är 50 % eller lägre finns inget lagkrav att amortera men vi rekommenderar alltid att du amorterar.
  • Om du utökar dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, ska du amortera enligt de nya amorteringskraven, eller maximalt inom 10 år.
 • Försäkringar

  Det som avgör är när du skrivit under köpekontraktet. Om du skriver under kontraktet före den 1 juni berörs du inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  De gäller alla som tar ett nytt bolån eller som utökar sina befintliga lån.

 • Försäkringar

  De nya kraven på amortering börjar gälla från 1 juni 2016.

 • Försäkringar

  Om dina bolån är tagna före den 1 juni i annan bank och du sedan flyttar dem till oss utan att utöka lånen får du behålla de amorteringsvillkor som du hade i den andra banken. 

 • Försäkringar

  Det som avgör är när du skrivit under köpekontraktet. Om du skriver under kontraktet före den 1 juni berörs du inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Dina befintliga bolån hos oss påverkas inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Då gäller de gamla reglerna och du berörs inte av de nya amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Det kallas för ett tilläggslån och det ska amorteras enligt de nya amorteringskraven. Det finns möjlighet att amortera tilläggslånet på maximalt 10 år.

Till frågor och svar


Mer om bolån

Bolåneräntor

Bolåneräntor, vilken ränta passar dig

Fast eller rörlig ränta? Här får du all information du kan behöva om bolåneräntor.

Låna på huset

Behöver du bygga om eller renovera - Utöka ditt bolån, renovera

Planerar du att renovera bostaden eller bygga ut? Passa på att utöka ditt bolån hos oss.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera ett låneupplägg som passar just din ekonomi. Våra licensierade rådgivare hjälper dig hela vägen till ett tryggt boende.

Kontakta oss