Så här räknar vi ut din ersättning

Stulen cykel

När vi har fått din anmälan om att din cykel är stulen utreder vi först om du har rätt till ersättning. Om du har det så räknar vi ut ersättningen så här:

 1. Vi tar reda på vad en likvärdig cykel kostar i dag. Det kallas för dagens nypris.
 2. Vi tittar på åldern på din cykel och gör avdrag för den. Åldersavdraget blir högre ju äldre cykeln är.
 3. Vi gör avdrag för självrisken som du har i din försäkring.
 4. Nu har vi fått fram vilken ersättning som vi ska betala ut till dig.

 

Stulen mobil

När vi har fått din anmälan om att din mobiltelefon är stulen utreder vi först om du har rätt till ersättning. Om du har det så räknar vi ut ersättningen så här:

 1. Vi tar reda på vad en likvärdig mobiltelefon kostar i dag. Det kallas för dagens nypris.
 2. Vi tittar på åldern på din mobiltelefon och gör avdrag för den. Åldersavdraget blir högre ju äldre mobiltelefonen är.
 3. Vi gör avdrag för självrisken som du har i din försäkring.
 4. Nu har vi fått fram vilken ersättning vi ska betala ut till dig.

 

Skadad tand

När vi har fått din anmälan om att du har skadat en tand utreder vi först om du har rätt till ersättning. Om du har det så går vi vidare så här:

 1. Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för behandlingar.
 2. Alla behandlingar måste godkännas av oss i förväg. När vi gör det tar vi hjälp av en medicinsk rådgivare. Vi tar alltid hänsyn till i vilket skick tanden var före skadan.
 3. När vi har godkänt dina behandlingar meddelar vi dig vilken ersättning vi kommer att betala ut.
 4. Om du har en självrisk i din försäkring betalar du det beloppet direkt till tandläkarkliniken.

 

Skada på bilen

När vi har fått din anmälan om en skada på din bil går vi vidare på olika sätt beroende på om skadan lönar sig att reparera eller inte.

Om skadan lönar sig att reparera:

 1. En verkstad gör en besiktning av din bil
 2. Vi får kostnadsförslag på reparationen från verkstaden.
 3. Vi kommer fram till att skadan på din bil lönar sig att reparera.
 4. Du bokar reparationstid på verkstaden.
 5. Vi betalar kostnaden för reparationen direkt till verkstaden. Du betalar självrisken till verkstaden när du hämtar din bil. I vissa fall betalar du ingen självrisk, till exempel om du har krockat med en annan bil och vi bedömer att den föraren har orsakat skadan.

Om skadan inte lönar sig att reparera:

 1. En verkstad gör en besiktning av din bil
 2. Vi får kostnadsförslag på reparationen från verkstaden.
 3. Vi kommer fram till att det inte lönar sig att reparera skadan på din bil. I stället löser vi in bilen och betalar ut ersättning till dig.
 4. För att kunna bestämma hur stor ersättning du ska få gör vi en värdering av din bil.
 5. Vi gör värderingen genom att stämma av priset på en bil av ditt märke och årsmodell med tre aktörer på marknaden: sajten Bilpriser.se, en auktoriserad bilhandlare för det märke du äger och den auktoriserade auktionssajten Kvarndammen, kvd.se, som värderar och säljer alla typer av fordon.
 6. När vi bestämt värdet på din bil gör vi avdrag för självrisken som du har i din försäkring.
 7. Nu har vi fått fram vilken ersättning vi ska betala ut till dig.

 

Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk hjälp

Om du hamnar i en tvist med någon kan du få hjälp av oss genom din rättsskyddsförsäkring. Så här går det till:

 1. Du tar kontakt med ett juridiskt ombud som i sin tur kontaktar oss och gör en anmälan.
 2. Vi utreder om vi kan godkänna att rättsskydd betalas ut för tvisten.
 3. Om vi säger ja till rättsskydd ersätter försäkringen skäliga kostnader för arvodet till ditt juridiska ombud och de kostnader som ombudet behöver lägga ut på att få fram bevis i tvisten. Försäkringen gäller också motpartens kostnader som du kan bli skyldig att betala om du förlorar i domstol.
 4. Självrisken betalar du direkt till ditt ombud.
 5. Ersättningen från din försäkring betalar vi ut direkt till ditt ombud.