Europeiska sjukförsäkringskortet

Tänk på att ta med det europeiska sjukförsäkringskortet om du ska ut och resa i Europa.

Det europeiska sjukförsäkringskortet är ett EU-kort som du beställer av Försäkringskassan och som ger dig rätt till akutvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz till samma kostnad som de som bor i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften. Även barn, oavsett ålder, ska ha ett eget sjukförsäkringskort.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg utan sådana kostnader ersätts från reseskyddet i hemförsäkringen.

I länder utanför EU/EES-området kan du ha rätt till vissa sjukförmåner under förutsättning att det är ett konventionsland som Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner med. Kontakta Försäkringskassan för att se vilka länder Sverige har avtal med och för att beställa sjukförsäkringskortet.