Priser för sjukvårdsförsäkring

Priset för privat sjukvårdsförsäkring beror på din ålder och försäkringens omfattning. Som ny kund kan du köpa sjukvårdsförsäkring från 16 till 63 års ålder, men kan behålla försäkringen livet ut.

Pris i kronor per månad

Ålder
Pris Pris
Med tillägg*
16-29
383
441
30-39
477
630
40-49
574
815
50-54
689
1 060
55-59
919
1 324
60-64
1108
1 587
65-69
1 528
2 118
70-74
1833
2 430
> 75
2180
2 780

*Med en tilläggsförsäkring ingår följande: 

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
  • Sjukhusvistelse i offentlig vård, upp till 1000 kronor per år
  • Reseförsäkringens självrisk för vård vid tillfällig utlandsvistelse

Priserna i tabellen ovan gäller om du tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Om du är företagare och vill teckna en försäkring till dina anställda kan du fylla i en intresseanmälan här, så återkommer vi med ett kostnadsförslag. 

Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk för privat vård. Den betalas vid första konsultationen och är 750 kronor. Väljer du e-vård betalar du ingen självrisk.

Till intresseanmälan

Mer om sjukvårdsförsäkringen