Sänkt pris på livförsäkring

Under 2021-2023 inför vi prissänkningar av livförsäkringar. Vi inledde den 1 juli 2021 med livförsäkringarna Livskydd och Försäkrad Familj. Prissänkningen införs successivt under ett år framåt för berörda försäkringar. Från 1 december 2021 påbörjas prissänkningen för sjukförsäkringar (SINO). Även här genomförs prissänkningen successivt under 2021-2023. Vi har möjlighet att sänka priset eftersom våra försäkringsutbetalningar och övriga kostnader har blivit lägre än vi räknade med då det nuvarande priset sattes.
  1. Prissänkningen gäller för Försäkrad Familj, Försäkrad Familj Bolån, Livskydd och sjukförsäkringar SINO som är tecknade i Länsförsäkringar Liv.

  2. För Försäkrad Familj och Livskydd varierar det hur mycket priset sänks beroende på bland annat ålder och storleken på försäkringsbeloppet.

  3. För sjukförsäkringar SINO sänks priset med 40 procent.

  4. För Försäkrad Familj och Livskydd införs det nya priset med start från den 1 juli 2021 men gäller först från försäkringens årsdag. Du kan se det nya priset på nästa faktura. Den skickas ut inom de kommande 12 månaderna, räknat från 1 juli 2021, inför försäkringens årsdag.

  5. För sjukförsäkringar SINO införs det nya priset med start från den 1 december 2021. När sänkningen slår igenom för en specifik sjukförsäkring beror på försäkringens årliga tidpunkt för prisomräkning. Sänkningen kommer vara genomförd för alla försäkringar under 2023.

  6. I försäkringen som kallas Livskydd kan det även ingå ett skydd vid sjukdom. Priset för den delen sänks inte.

  7. Livförsäkringarna kommer som tidigare att räknas om varje år och prisjusteras med hänsyn till ålder.

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ditt Länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare.

Frågor & svar - Livskydd och Försäkrad Familj

Frågor & svar - Sjukförsäkringar

Kontakta oss

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till våra kontor runt om i Sverige