Grundpaket med personförsäkringar

Ett grundpaket inom personförsäkringar, som vi tycker de flesta bör ha, består av liv- sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det är försäkringar som ger en bra grundtrygghet till dig och din familj.

Försäkringarna som ingår

Ett gruppavtal mellan Länsförsäkringar och din arbetsgivare innebär att du får ett förmånligt erbjudande på grundpaketet med personförsäkringar.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ersättning till dina efterlevande vid dödsfall. Din partner och familj får en trygghet för framtiden. Försäkringen gör det möjligt för familjen att bo kvar i bostaden eller ger en tids ekonomiskt andrum när det behövs som mest och när en av inkomsterna försvinner.

Livförsäkringen betalas i första hand till make/maka/sambo och i andra hand till arvingar.

Samhällets skydd för efterlevande vid dödsfall är begränsat. Med en försäkring, som ersätter din familj med ett engångsbelopp om du dör, ger du dina närmaste en trygghet.

Detta gäller inte minst för dig som har bolån eftersom det då blir möjligt att minska utgifterna, antingen genom att lösa lån på bostaden eller genom att underlätta en flytt till en annan bra bostad.

Ersättningarna baseras på så kallade prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

I försäkringen ingår ett barnskydd, som innebär att om den försäkrades barn skulle avlida ersätts barnets dödsbo med ett prisbasbelopp.

Många gruppavtal ger möjlighet att välja försäkringsbelopp. Ofta kan man välja att försäkra till 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Försäkringsbeloppet minskar med 5 procentenheter per år från 56 års ålder.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ger dig ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk och därför inte kan jobba. Den sjukpenning du får från Försäkringskassan innebär för de flesta ett stort inkomsttapp. Sjukförsäkringen blir därför ett viktigt tillägg.

Sjukförsäkringen täcker upp en del av det inkomstbortfall som du får vid en längre tids sjukskrivning. Försäkringskassan täcker inte hela lönebortfallet vid en vanlig sjukskrivning. Om dina besvär skulle bli långvariga eller permanenta minskar ersättningen från Försäkringskassan ytterligare.

Diagnosförsäkringen hjälper dig som får en allvarlig medicinsk diagnos att klara dig igenom den första tiden, fram tills din ekonomiska situation fått en långsiktig lösning.

Sjukförsäkringen består av tre delar - månatlig sjukförsäkring, sjukkapitalförsäkring och diagnosförsäkring.

Månatlig sjukförsäkring

 • Månatliga ersättningar med 1 500 kronor, 2 500 kronor eller 3 500 kronor
 • Tre månaders karenstid innan första ersättningen betalas ut
 • Minst 25 procents sjukskrivning krävs
 • Månadsvisa ersättningar i relation till sjukskrivningsgraden upp till tre år

Sjukkapitalförsäkring

 • Ersättning med upp till 50 prisbasbelopp som betalas ut som ett engångsbelopp efter tre års sammanhängande arbetsoförmåga
 • Avtrappning från 46 år med fem procent per år, lägst 25 procent

Diagnosförsäkring

 • Ersättning med ett prisbasbelopp
 • Ersättningen betalas ut tidigast 30 dagar efter fastställd diagnos
 • Omfattar olika former av cancer samt leukemi, godartade tumörer i hjärna och nervsystem, stroke, hjärtinfarkt, tarmsjukdomen Morbus Crohn, tarmsjukdomen Ulcerös kolit, diabetes typ 1, MS, ALS, SLE, Parkinson, njursvikt, hjärtsjukdom som kräver byte av kranskärl genom en så kallad bypass-operation, hjärtsjukdom som kräver byte av hjärtklaffar, sjukdom som kräver transplantation av hjärta, lever, njure, lunga, benmärg eller bukspottskörtel. Läs mer om diagnosförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning om du råkar ut för olycksfall. Kontakta oss och tala om när du var på läkarbesöket och vilken skada eller diagnos det gäller. Försäkringen gäller dygnet runt.

Försäkringen skyddar vid olycksfall, medicinsk och ekonomisk invaliditet. Du får även ersättning för behandlings- och läkningstid och till invaliditetshjälpmedel, samt för psykolog vid krishantering.

Ett benbrott, en tandskada eller ett missprydande ärr efter en olycka kan drabba vem som helst. Olycksfallsförsäkringen är till hjälp om du råkar ut för skada, oavsett om du är ung eller gammal och i vilken situation du befinner dig. Försäkringen innehåller också ett dödsfallskapital om du skulle avlida på grund av olycksfallet.

Försäkringen gäller utan självrisk och dygnet runt. Det finns inga krav på att du ska vara arbetsför för att köpa försäkringen. 

Skaderelegeringen är enkel. Du ringer oss på telefonnummer 08-588 424 12 och uppger datum för läkarbesök och vilken skada eller diagnos det gäller.

Ersättningarna baseras på så kallade prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för

 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 50 prisbasbelopp. Invaliditetsbeloppet minskar med 5 procentenheter per år från 56 års ålder.
 • Behandlings- och läkningstid, upp till 32 643 kronor.
 • Tandskadekostnader.
 • Merkostnader för exempelvis kläder och glasögon.
 • Psykologbehandling vid krishantering.
 • Kostnader för invaliditetshjälpmedel.
 • Vanprydande ärr.
 • Dödsfall på grund av olycka med ett prisbasbelopp.

Skräddarsy din försäkring

Det finns även möjlighet att köpa till en barnförsäkring om du har barn. Om du inte behöver alla tre försäkringarna är du välkommen att teckna en eller två. De försäkringar som omfattas av gruppavtalet kompletterar eventuella privata försäkringar för att du ska ha ett skydd som gör dig trygg.

Köp eller ändra dina försäkringar

Vi hjälper dig om du har några frågor

Vill du ha mer information om försäkringarna, ha råd om vilka försäkringar som passar just dig, eller ha hjälp när du ska köpa eller uppdatera ditt försäkringsutbud?

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Jag vill bli kontaktad