Planera för jämställd vab och ersättning

Prata igenom vab med din partner för att inte hamna i fällan att den som tjänar mest är hemma minst. Ojämställd vab kan göra att den ena föräldern halkar efter i lön och får sämre pension.

pappa och dotter

Så vabbade vi i Sverige 2021

Under 2021 togs det ut mer tillfällig föräldrapenning för vab, vård av barn, än någonsin tidigare. Knappt 8,4 miljoner vab-dagar betalades ut för 840 000 barn förra året. Männens andel av uttagen vab ökade lite och stod för 39,7 procent av uttaget – jämfört med 39,2 procent 2020.

– Det är samma fördelning som för 45 år sedan, då vi för första gången fick rätt till tillfällig föräldrapenning. Det som har hänt under de här åren är att vi tar ut fler vab-dagar. Så om man räknar i antal dagar, tar kvinnor mer ansvar idag än 1974, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Den som tjänar bäst förlorar mest på att vabba

En anledning till att förklaring till att kvinnor fortfarande vabbar mer är att efter 30 183 kronor i lön påverkas inte ersättningen för vab. Det gör att män som i allmänhet tjänar mer också förlorar mer på att vara hemma. Andra förklaringar kan vara att den som har högst lön har lättare att få sin vilja igenom, eller att man uppfattar att den som tjänar mest har det viktigaste arbetet.

Så kan den som vabbar mest påverkas

Om familjen får flera barn och den ojämna fördelningen av vab-dagar pågår under en längre tid, får det stor inverkan på kvinnans löneutveckling och pension.

– Det gäller både för den som tjänar under och över 30 183 kronor, säger Emma Persson. Åtta år efter att ett par har fått sitt första barn skiljer det 30 procent mellan lönerna mot 10 procent året innan de fick barn.

Våra bästa vab-tips

  • Läs på vilka effekterna på din karriär och löneutveckling kan bli av frånvaro på arbetsmarknaden i samband med vab och föräldraledighet.
  • Bestäm på förhand att ni ska vabba varannan dag.
  • Finns det andra i er närhet som kan hjälpa till? Andra än föräldrar kan vabba – till exempel grannar, släktingar eller vänner.
  • Prata ekonomi med varandra så att ni är medvetna om hur era respektive förutsättningar ser ut, till exempel i samband med en skilsmässa.

På Försäkringskassans webbplats kan du räkna ut hur mycket du och din partner får när ni vabbar.

Är du och ditt barn försäkrat?

Med vår Gravidförsäkring får både du och ditt barn ett bra skydd även innan barnet är fött.