Exempel på ersättning

Hur fungerar det när jag får ersättning från min barnförsäkring? För att du ska få en bild av hur barnförsäkringen fungerar har vi tagit fram ett exempel på ersättning här.

Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir inskriven och får stanna i 14 dagar. Erik får diagnosen diabetes och behöver insulinbehandling. Därefter vårdas han hemma i 30 dagar.

Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar får ett halvt (50 procent) omvårdnadsbidrag i två år och därefter en fjärdedels (25 procent) omvårdnadsbidrag i ytterligare fem år. Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15 procentig medicinsk invaliditet men att den inte kommer att påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt cirka 524 633 kronor skattefritt.

  • Akutvårdsersättning - 788 kronor
  • Ersättning för sjukhusvistelse – 8 820 kronor
  • Ersättning för vård i hemmet – 18 900 kronor
  • Halvt kostnadsbidrag i två år – 115 500 kronor
  • En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 144 375 kronor
  • Medicinsk invaliditetsersättning – 236 250 kronor

Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. 

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2023 som är 52 500 kronor.