Här är orden du behöver kunna vid en renovering

Kulventil, bjälklagsfyllning, fläns och baktryck. Inför en renovering dyker det upp en del nya luriga och roliga ord som det kan vara bra att ha koll på. Fyll på din renoveringsvokabulär med vår ordlista!

Här är orden du behöver kunna vid en renovering

Under en renovering kommer du få lära känna en hel del nya ord och facktermer. En del är helt nödvändiga att ha koll på, andra är bara kul att plocka in i sitt ordförråd. Som laxstjärtsprofilerad plåt till exempel. Ett underbart ord! Eller varför inte råka nämna något om skvallerrör eller hydrofortank när du berättar för vännerna om din pågående renovering. Du kommer garanterat imponera stort.

Varför är renoveringsorden bra att kunna?

h Ha koll på lingot när du bygger själv
h Prata hantverkarens språk

Förstå monteringsanvisningar när du bygger själv

Om du renoverar själv kommer du vilja gå igenom olika monteringsanvisningar och byggregler. Dels för att det ska bli bra och korrekt gjort förstås, men också för att du ska kunna få ersättning från försäkringen om något skulle hända längre fram. Ett krav är nämligen att renoveringen är ”fackmässigt” utförd. I dessa dokument finns gott om begrepp och namn som kanske inte ligger överst i din vanliga vokabulär. Använd gärna vår ordlista som parlör för att läsa anvisningarna lättare och undvika risken för misstag och krångel när du bygger.

Prata samma språk som hantverkaren

Din hantverkare kanske är proffs på plattsättning och tätskikt, men inte nödvändigtvis lika stark på pedagogiken. I dialogen med entreprenörer är det lätt att bli bortkollrad bland alla fackuttryck och specialord. Om du skaffar dig lite koll kan ni vara mer på samma våglängd i diskussionerna och du har bättre möjlighet att ha kontroll och vara delaktig i val av material och vägval för konstruktionen under arbetets gång. 

Vilka ord är viktigast att ha koll på?

Självklart behöver man inte ha koll på allt eller plugga långa gloslistor. Ta hjälp av vår ordlista när du stöter på något du inte riktigt förstår eller behöver kolla upp lite extra. Vi hoppas det gör livet lite lättare under din renovering.

”Min favorit bland renoveringsorden är läckageindikering. Det är namnet på en smart liten rördetalj som gör det lättare att upptäcka vattenläckage”. – Johan Apel, skadeförebyggare Länsförsäkringar Dalarna.

Ordlista – vanliga ord vid renovering

 • Armerad avjämningsmassa
  Ett cementbaserat spackel som används för att jämna till och förstärka golv.

 • Baktryck
  Kan uppstå vid översvämningar där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten strömmar in i fastigheter via avlopp.

 • Bjälklagsfyllning (som förstärkning)
  En cementbaserad lättviktsmassa som används mellan golvbjälkar för att stabilisera och förbättra golvets böjstyvhet.

 • Blandarfäste
  Väggfäste för armatur som blandar varmt och kallt vatten som till exempel en duschblandare.

 • Box
  Vattentätt utrymme med läckageindikering med plats för blandare för till exempel dusch.

 • Böjstyvhet
  Ett mått på ett träbjälklags styvhet.

 • Diskbänksinsats
  Vattentätt plastunderlägg som läggs in på skåpbotten och skyddar skåpets botten mot fukt.

 • Fixering (i rörsystem)
  Anordning som tar upp rörelser i rörledningar.

 • Fläns
  Del på golvbrunn som ansluter mot tätskikt.

 • Foliesystem
  Tätskikt som består av en sammanhängande flexibel folie med specificerad tjocklek.

 • Fördelare
  Rörledning som ger möjlighet till anslutning av flera rör.

 • Fördelarskåp
  Ett utrymme för placering av rör med kopplingar. Det ska vara vattentätt.

 • Hydrofortank
  Ett tryckkärl som delvis är fyllt med vatten och delvis med luft. Hydrofortanken ingår i ett lokalt vattensystem i till exempel en villa.

 • Klämring
  Håller fast tätskiktet i golvbrunnen.

 • Konstruktionsplywood (K-plyfa)
  Ett skivmaterial som används i konstruktioner med krav på hög hållfasthet och för infästning av skruvade infästningar i våtrum (våtrumsväggen).

 • Kortlingar
  En kortling är ofta en kort bit av en regel av plåt eller trä som monteras i en konstruktion för att sätta fast till exempel installationsdetaljer. En kortling kan också ha en stödjande eller bärande funktion.

 • Kulventil
  På- och avstängningsventil för rörledningar.

 • Laxstjärtsprofilerad plåt
  En plåt man lägger under flytspacklet på träbjälklag i badrum för att styva upp konstruktionen. Kallas även Lewisplåt.

 • Läckagebrytare
  Med läckagebrytare avses en detektorstyrd ventil som stänger av vattnet vid läckage. Detta är en bra lösning i lägenheter där ventilerna kan monteras på inkommande kall- och varmvatten i lägenheten.

 • Läckageindikering
  En rördetalj som är monterad i ett utrymme där vattenledningar och kopplingar är inbyggda. Vid ett eventuellt läckage leder den fram vattnet till en plats där det är lätt att upptäcka.

 • Massiv konstruktion
  Kraftig och solid konstruktion, till exempel betong eller träregel.

 • Radiator
  Värmer upp inomhusluft genom strålning, oftast el- eller varmvattendrivna värmeelement.

 • Rörgenomföring
  Ett utrymme där rör går igenom, till exempel genom golv, vägg eller tak.

 • Rörmanschett
  Fungerar som tätning mellan tätskikt och rörledning.

 • Skivlager
  Ett antal skivor av till exempel gips eller plywood som är monterade ovanpå varandra.

 • Schakt (i byggnad)
  Ett slutet utrymme som sträcker sig genom flera våningsplan, till exempel ledningsschakt för vattenrör, elinstallationer eller hisschakt.

 • Skvallerrör
  Ett rör som är monterat för att vid ett eventuellt läckage eller övertryck leda fram vattnet till en plats där det är lätt att upptäcka.

 • Slits
  En långsträckt hålighet i vägg eller liknande, avsedd för ledningar eller kanaler.

 • Spillvattenrör
  En ledning som leder förorenat vatten från byggnaden.

 • Stosar
  En tätningsanordning för tappvatten eller radiatorledning. Stosen tätar mellan ledning och annan byggdel.

 • Tryckslag
  Om hastigheten på strömmande vatten snabbt förändras uppstår tryckslag.

 • Tätningsband
  Självhäftande elastiskt material som tätar mellan till exempel rör och byggnadsdel.

 • Vattenfelsbrytare
  Vattenfelsbrytaren har en stängande ventil med en mer central placering, i småhus sätts den som regel direkt på inkommande vattnet efter vattenmätaren. Vattenfelsbrytaren har även en övervakande funktion via tryck- och/eller flödesmätning i kombination med tid och övervakar därför hela tappvattensystemet inklusive den utrustning som är inkopplad.

 • Vattenlarm
  Registrerar och varnar om fukt från en vattenläcka. Ett vattenlarm drivs med batteri eller på elnätet.

 • VVS
  Värme, ventilation och sanitet.

 • Våtrumsvägg
  En väggkonstruktion för våtrummets inner- och ytterväggar. Våtrumsväggen tar bort behovet av kortlingar och gör det möjligt att komplettera med till exempel inredning i efterhand.

 • Väggbockfixtur
  En systemdel som säkerställer att genomföring av vattenledningar blir korrekt gjorda, till exempel ”rör i rör” genom vägg.

 • Väggbricka
  En rostfri bricka som möjliggör en tät övergång från dold till synlig rördragning.

Du kanske också är nyfiken på

Teknisk livslängd 

Vilka material och installationer är smarta att byta ut när du renoverar? Se vår lista över teknisk livslängd.

Till lista teknisk livslängd

teknisk livslängd

Anlita hantverkare

Ska du anlita hantverkare till renoveringen? Här är kraven du kan ställa och guide till behöriga firmor.

Till checklista hantverkare

Män diskuterar renovering