Vägen till en lyckad renovering

Mycket att tänka på inför renoveringen? Här är våra bästa renoveringstips för dig som ska bygga nytt eller göra om. Så du kan göra rätt från början och minska risken för dyra skador i framtiden.

Bild på två tjejer som renoverar köket genom att sätta upp en vägghylla.

Tips till dig som vill renovera själv

 1. Räkna med marginal

  Ofta blir det lite dyrare än vad man beräknat och tar lite längre tid. Behöver du låna till din renovering kan du alltid ansöka om att utöka ditt bolån

 2. Byt ut det gamla

  Passa på att byta gamla ledningar och avlopp i samband med renoveringen. Då sparar du pengar på sikt, eftersom material har en teknisk livslängd och måste bytas ut efter en tid. Läs mer om teknisk livslängd för olika material.

 3. Tänk på miljön

  Välj om möjligt material som har en miljömärkning så du begränsar arbetets miljöpåverkan.

 4. Se upp för designfällan

  Design är kul, men glöm inte att det är en stor investering som ska hålla över tid. Se till att använda beprövade metoder. En väl genomförd renovering ökar ofta värdet på din bostad.

 5. Lär dig språket

  Många krångliga begrepp att hålla reda på? Se vår ordlista för renoveringen

"Tips till hemmafixaren är att i samband med renoveringen uppdatera hela konstruktionen. Låt inte en gammal rör- eller elinstallation bli en del av det renoverade utrymmet, utan se till att byta ut alla installationer när du väl renoverar. Tänk på att det du bygger nu ska hålla i många år framöver." Morgan Edlund, skadeförebyggare Länsförsäkringar Västernorrland.

Sätt upp en renoveringsplan

Det är lätt att vara ivrig med att dra igång med renoveringen. Men det lönar sig att sätta upp en noggrann planering för det arbete du vill utföra. Ställ dig frågor som:

 • Hur påverkar det planerade arbetet befintlig konstruktion?
 • Hur lång tid tar arbetet? Vad kostar det?
 • Vilka installationer berörs?
 • Behöver jag göra någon anmälan till det lokala byggnadskontoret?

Bor du i en bostadsrätt behöver du meddela föreningen om dina planer och höra efter vad som gäller för det arbete du vill utföra. Bor du i en hyresrätt måste du ha hyresvärdens tillstånd att utföra arbete på lägenheten. 

Du behöver bygglov för bland annat nybyggnad eller tillbyggnad. Byggnadsnämnden i din kommun kan upplysa dig om vad som gäller i ditt fall.

Anmälan kan krävas även om det inte finns krav på bygglov. Det kan till exempel vara större förändringar av installationer för vatten och avlopp och förändringar som berör bärande konstruktionsdelar.

Du ansöker om bygglov och gör anmälan hos kommunen.

ROT är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är olika typer av byggnadsarbeten i befintliga bostäder som kan berättiga till skatteavdrag. Vilka avdrag du kan göra beror på flera omständigheter. Mer om rotavdrag

Bygg rätt och spara pengar

Bygger du rätt från början minskar risken för dyra vattenskador nu och i framtiden. Läs gärna Minska risken för vattenskador, våra viktigaste råd för att bygga säkert och undvika vattenskador.

Att bygga rätt betyder att du följer de krav på att arbetet blir fackmässigt utfört. Det är inte så krångligt som det låter, utan handlar om att följa

 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Branschreglerna BBV, GVK, MVK och Säkert Vatten
 • Monteringsanvisningar för produkterna som används

Följer du inte byggreglerna och det uppstår en skada på grund av att du byggt fel kan du bli ansvarig för skadan.

För att göra det hela lite enklare så uppfyller du i många fall Boverkets byggregler om du ser till att renoveringen följer de aktuella branschregler som finns.

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter för hur en byggnad ska uppföras eller ändras. Bland annat ska du bygga så att fukt inte kan orsaka skada eller ohälsa. Generellt ska allt material som har kortare livslängd än byggnaden vara lättåtkomligt, lätt att underhålla och enkelt att byta.

Inom byggbranschen finns det branschspecifika regler för våtrum och installationer. När du bygger nytt eller renoverar ska du följa de tekniska anvisningarna i de aktuella branschreglerna för att kunna få full ersättning från försäkringen vid en skada. Reglerna är respektive branschs egen tolkning av Boverkets byggregler.

Renovera själv eller anlita entreprenör

Oavsett om du är en hemmafixare, planerar att anlita en firma för att få jobbet gjort, eller behöver prioritera mellan olika hantverksjobb så finns det några riktlinjer att följa.

 • Anlita hantverkare
  Ska du anlita en hantverkare? Se till så att det ni har kommit överens om är noggrant dokumenterat innan arbetet påbörjas. Se vår checklista när du anlitar hantverkare.

 • Renovera själv
  Är du händig och vill utföra arbetet själv? Kul! Se till att sätta dig in i vilka krav som ställs på ett fackmässigt utförande. Det gör du genom att ta del av reglerna som berör det arbete du tänker utföra. Tänk på att det är den som utför arbetet som ansvarar för att det görs på rätt sätt.

Hur gäller försäkringen vid renovering?

Se till att du har en försäkring som omfattar både ditt personliga lösöre och din byggnad, till exempel en villahemförsäkring om du bor i villa eller en hemförsäkring med bostadsrättstillägg om du bor i en bostadsrätt. Hyr du en lägenhet räcker det med en hemförsäkring.

Kom ihåg är att försäkringen inte täcker felaktigt utfört arbete. Om det visar sig att arbetet inte är fackmässigt utfört kan du få mindre eller bli helt utan ersättning från din försäkring om olyckan skulle vara framme. Med rätt utförande sparar du pengar och slipper problem.

Det är också ett krav på hantverkare som är skyldiga att informera dig om konsekvenserna av att inte följa gällande regler, till exempel att risken för vattenskada ökar.

Det gäller oavsett i vilket rum du renoverar, men är särskilt viktigt i våtrum och kök, eftersom det ofta innebär stora kostnader om det blir fel och du blir utan ersättning för din skada.

Kan jag utföra alla byggarbeten själv?

Tänk på att väga plus och minus med att anlita hjälp för att få jobbet gjort eller att renovera själv. Vill du spara in pengar och göra en del av jobbet själv kan du till exempel riva själv och sen anlita yrkesfolk. Med en certifierad firma får du alltid en garanti att det blir rätt utfört och reklamationsrätt.

Arbeten på rörinstallationer och tätskikt i våtrum är i många fall bra att överlåta till en certifierad entreprenör. Det är arbeten som kräver fackkunskaper och som, om det blir fel, kan medföra stora konsekvenser. De flesta elarbeten får du inte utföra själv, utan kräver en behörig elektriker.

Läs mer om elarbeten hemma här

Vad planerar du att renovera?

Renovera köket

Få koll på vad reglerna säger och hur du bygger bort risken för vattenskador. Så du kan renovera köket smart och säkert.

Till renovera kök

Pappa och dotter river kök

Renovera badrummet

Att renovera badrum är ett stort projekt som kräver noggrann planering. Läs vår guide för en lyckad badrumsrenovering.

Till renovera badrum

renovera badrum

Välj ett fasadtvättmedel som fungerar

Fem av 15 testade produkter för rengöring av fasad och altan är inte bättre än vatten. Endast fem produkter gav ett fullgott resultat. Det visar vårt senaste test.

Till fasad och altantvätt