Däck och rätt lufttryck

Med bra mönsterdjup och rätt lufttryck på däcken får din bil bättre grepp på vägen och körningen blir säkrare. Gör det till en vana att mäta både mönsterdjup och lufttryck nästa gång du svänger in på macken.

I nya bilar finns sensorer som känner av lufttrycket och varnar om trycket är för lågt. Men vi rekommenderar ändå att du kontrollerar trycket manuellt en gång i månaden.

Mönsterdjup

Sommardäck ska ha ett mönsterdjup på 1,6 mm och vinterdäck minst 3 mm. Framförallt är det den mittersta skåran man ska mäta. Enklast mäter du med en mönsterdjupmätare. Ibland följer en sådan med ditt bilköp. Alla däck ska kunna leverera goda bromsegenskaper ner till den lagliga gränsen men kan försämras innan dess. Vissa däcktillverkare rekommenderar att ett däckbyte sker i god tid innan däcket når gränsen medan andra menar att däcken bör bytas först när gränsen är nådd eftersom det bidrar till en positivare miljöpåverkan och lägre kostnader för konsumenten.

Rätt luftryck i däcken

Alla som cyklat med för lite luft i däcken vet hur tungt den blir att trampa. Men för hårt pumpade däck är heller inte bra. Samma gäller bildäck. Hur mycket luft du ska ha i däcken beror på vilken bil du har. Följ rekommendationerna från din biltillverkare.

För lågt lufttryck

För lågt lufttryck kan vara direkt farligt. Olycksrisken ökar eftersom bilen blir mer tungstyrd. Det blir svårare att göra en snabb undanmanöver.

  • Bilen får sämre styr- och körförmåga.
  • Större risk för vattenplaning.
  • Högre bränsleförbrukning.
  • Större slitage.
  • Negativ miljöpåverkan.

För högt lufttryck

Med för högt däcktryck blir luftmotståndet lägre liksom bränsleförbrukningen, men däcken slits också hårdare på mitten. Om du lastar bilen full inför semesterresan kan det vara bra att ha lite mer tryck än vanligt.

Visste du att...

Däcken slits jämnare om du byter plats på däcken
hjulaxelvis när du byter till vinterdäck eller sommardäck.

Stenskott på rutan?

Alla kan råka ut för ett stenskott. Våren är värst innan gruset sopats bort från vägarna. Tejpa skottet så det inte vandrar iväg och spräcker rutan. Då kostar stenskottet mindre att laga.

Stenskott