Test av cykelbatterier: Så laddar du säkert

Vi har testat elcykelbatterier för att ta reda på hur det står till med säkerheten. Vad händer om något går snett? Och hur kan du som har en elcykel ladda batteriet så säkert som möjligt? Här är testresultatet och våra tips till dig.

Test av cykelbatterier: Så laddar du säkert

Fler och fler väljer att ta hjälp med trampet

Elcykeln har numera en given plats i många svenskars hjärtan och cykelförråd. Och statistiken visar att fler och fler väljer att få hjälp med trampet. Fördelarna är givna. Det går snabbt att ta sig från a till b och det är ett klimatsmart alternativ till bil eller moped.

Men det innebär också att ett stort antal cykelbatterier laddas i våra hem. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar på att bränder i elcykelbatterier ökar.

Testet: Hur säkra är batterierna?

Vi ville ta reda på hur det står till med säkerheten och genomförde därför ett ”stresstest” av några vanliga elcykelbatterier med hjälp av ett oberoende testlabb.

– Ett elcykelbatteri innehåller cirka 40 gånger så mycket energi som ett vanligt mobiltelefonbatteri. Dessutom laddar vi ofta elcykelbatterierna i hemmet. Då är det väldigt viktigt att batterierna har hög säkerhet, säger Mari Sparr som är forskningsansvarig på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Resultatet: Allvarliga konsekvenser om batterierna ”skenar”

Testet visade att:

 • När brand triggades i en battericell tog den sig vidare till de andra cellerna i batteriet.
 • Elden spred sig utanför höljet på batterierna.
 • Det finns potential att förbättra designen för att öka säkerheten.

Länsförsäkringars Forskningsfond gav ett oberoende testlabb i uppdrag att undersöka ett antal utvalda elcykelbatterier som finns på den svenska marknaden.

I studien genomfördes tester för att förstå om batterierna är designade för att hantera en så kallad termisk rusning i en cell. En termisk rusning innebär att en cell i batteriet blivit instabilt (till exempel på grund av slag) vilket ger upphov till en accelererad temperaturökning och en okontrollerad frigörelse av cellens energi. Provningen har undersökt hur förlåtande batteridesignen är att för undvika att ett sådant fel får stora konsekvenser.

Resultatet från undersökningen visade att batterierna inte verkar vara designade för att klara av den här typen av tester och att batteridesignen behöver förbättras för att höja säkerheten.

Läs rapporten i sin helhet

5 frågor om laddning

Mari Sparr på Länsförsäkringars Forskningsfond om hur man kan tänka kring batteriladdning och säkerhet hemma.

 1. Varför är det viktigt att ha koll när man laddar sitt elcykelbatteri?

  – Ett elcykelbatteri är ett litiumjonbatteri precis som i en mobiltelefon eller en dator. Här är skillnaden att elcykelbatteriet innehåller så många fler battericeller, cirka 50 stycken jämfört med bara ett i en mobiltelefon. Det gör att rökutvecklingen och branden blir väldigt mycket kraftigare om något skulle hända.

 2. Behöver man vara orolig när man laddar sitt batteri hemma?

  – Nej, det tycker jag inte. Man ska komma ihåg att det är väldigt ovanligt att något händer med batterierna. Men eftersom konsekvenserna kan bli stora om något går snett är det viktigt att känna till riskerna. Och att veta hur man hanterar batterierna på bästa sätt för att slippa problem.

 3. Vad ska man göra om man till exempel råkat tappa sig batteri i marken?

  – Var lite extra observant. Blir batteriet till exempel onormalt varmt när du laddar kan det vara läge att kolla upp om det blivit skadat.

 4. Vad ska man göra om batteriet börjar ryka eller brinna?

  – Då är det två saker att komma ihåg. Dra ur sladden om du kan – och ta dig därefter därifrån och ring larmtjänst så fort som möjligt. Det är viktigt att inte andas in röken eftersom gasen som släpps ut är giftig.

 5. Varför var det viktigt att göra det här testet?

  – Vi vill förstås ge alla elcykelägare bättre kunskap och hjälpa till att förebygga olyckor med batterierna. Men även skicka ett budskap till batteritillverkare att säkerhetsdesignen på batterierna behöver förbättras, även om de uppfyller de formella krav som ställs. Med det här testet har vi visat att det behovet finns.

Det här kan du göra för att höja säkerheten hemma

 • Ladda aldrig elcykelbatteriet när du sover.
 • Ha batteriet under uppsyn när du laddar.
 • Hårda slag mot batteriet kan skada det, så var rädd om batteriet.
 • Ladda inte i minusgrader eller vid hög temperatur, extrema temperaturer kan göra batteriet instabilt.
 • Om du inte ska använda batteriet under längre tid till exempel under vintern, förvara det i halvladdat tillstånd.

Kort om Forskningsfonden

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället. Forskningen bedrivs vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.