Råtta

Råttorna är skickliga klättrare och kan ställa till med stor skada. De trivs i fuktiga miljöer som avlopp och källare där de sen gräver och gnager små gångar. Här är tips på hur du kan förhindra för råttan och gillra råttfällan rätt.

Tecknad bild på en råtta.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

 • Håll rent
  Det är viktigt att hålla rent och att inte lämna mat framme.

 • Säkra rör och springor
  Täta huset i springor och hål och se till att använda metallnät i till exempel ventiler och takfotsventilation då gnagarna är skickliga klättrare. Täta med metall eller betong runt rörgenomföringar som är ett av de vanligaste ställena där de tar sig in.

 • Rensa gömställen
  Håll husets grund fri från högt gräs, buskar, sly, vedförvaring och liknande som får gnagarna att känna sig skyddade och trygga.

 • Se upp med soporna
  Se till att din kompost- och sopbehållare är hela och täta.

 • Avloppsbrunnar
  Se till att avloppsbrunnar har galler. Se även till att brunnen inte är helt torr. Om det är vatten i brunnen eller vattenlåset är det lägre risk att råttor tar sig igenom.

 • Täta panelen
  Har huset lockpanel eller annan ventilerad panel? Täta med metallnät eller spikband bakom varje lock eller luftspalt nedtill där råttorna annars lätt tar sig in bakom panelen, upp på vinden och vidare ner i huset.

 • Fågelbord
  Har du fågelbord, se till att det inte går att nå för gnagarna. Håll också rent under där det annars blir utfodringsplats för gnagare.

 • Skydda djurmaten
  Ha husdjursfoder i tätslutande behållare utom räckhåll för gnagare.

 • Använda fällor
  Använd i första hand mekaniska fällor, dels för att minska giftspridning och dels för att undvika döda djur i huskonstruktionen som kan sprida obehaglig lukt tills de torkat ut. Agna fällorna med bete som till exempel russin, choklad, kaviar eller nötkräm. Prova dig fram tills du funnit något dina inkräktare tycker om. Sätt fast betet ordentligt så de inte får med sig betet utan att fällan löser ut. Av hygieniska skäl ska du använda handskar när du tömmer eller gillrar om en använd fälla.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med råttorna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om brunråtta

Brunråttan blir mellan 20-30 cm lång plus svansen och som namnet beskriver är den brun i olika varianter medan magen är mer grå eller gråvit. Råttor har dålig syn men välutvecklat hörsel-, känsel- och luktsinne. Spillningen liknar avrundade pellets i formen, cirka 18 mm långa.

Råttan tar sig in i ett 20 mm hål och är skickliga klättrare.

Födan kan bestå av döda djur, växtdelar och spannmål. Kommer de över en liten kyckling så kan de även döda och äta den och de föredrar fet kost. Tillgång till dricksvatten är en förutsättning. Den nattaktiva brunråttan lever i stora familjegrupper. Könsmognaden kommer redan efter 2-4 månader och de förökar sig därför mycket snabbt.

Råttorna trivs främst i fuktiga miljöer som avlopp och källare. Där det är möjligt gräver och gnager de gångar där de skapar bokammare och matförråd.

Råttor är skadedjur som kan sprida smitta och bakterier, skada byggnader, husets elsystem och vattensystem.