Så undviker du att mössen tar sig in i huset

Under hösten är det många husägare som får besök av möss. Det är i sig inte så konstigt med tanke på att temperaturen utomhus sjunker och det blir svårare för mössen att hitta föda.

Foto på en mus utomhus.

Vilka problem ställer möss till med inomhus?

Det kanske största problemet möss brukar ställa till med när de kommer in i våra hus är det obehag som uppstår. Det är inte särskilt trevligt att dela boende med möss.

Andra problem är att de gnager på det mesta som de kan komma över. Det kan till exempel vara livsmedel, isolering och kablar. Därför är det viktigt att genom förebyggande åtgärder göra det du kan för att undvika angrepp av möss.

Checklista så inte mössen tar sin in i huset

  • Gör miljön runt omkring huset mindre attraktiv för möss att vistas i. Det kan handla om ta bort buskage, växter, ved och bråte runt fasad och i husgrunden. Det är oftast på sådana ställen mössen brukar skydda sig.

  • Mata inte fåglar eller andra djur runt omkring bostaden. Eventuella rester är mumma för mössen.

  • Se till så att sopkärl är förslutna och att eventuell kompost placeras på avstånd från huset om möjligt.

  • Se till att rörgenomföringar i framförallt kök är tätade.

  • Håll uppsikt på framförallt vind och i källare och ta bort kartonger med mera. Det brukar vara ett populärt gömställe för mössen.

  • Placera ut mekaniska fällor och använd bete som exempelvis russin eller choklad.

Så vet du om du har möss

Då möss förökar sig snabbt är det viktigt att upptäcka dem så tidigt som möjligt och agera därefter. Följande tecken kan hjälpa dig att identifiera om du har möss inomhus.

  • Skrapljud nattetid tyder på möss, speciellt i väggar, på vinden eller under golv.

  • Spår i dammiga utrymmen kan indikera var musen har rört sig. Testa att strö mjöl eller liknande där du misstänker att möss rör sig och någon dag efteråt undersöka om spår lämnats.

  • Spillningen är oftast mörk och cirka 5 mm lång. Mössen producerar spillningar oftast i skåp eller längs med lister.

  • Stark och frän lukt är en indikation på musurin.