Mus

Möss kan vara riktiga skadegörare. Se upp med soporna och otätade springor och hål runt rörgenomföringar som är ett vanligt ställe för musen att ta sig in.

Tecknad bild på en mus.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

 • Håll rent
  Det är viktigt att hålla rent och att inte lämna mat framme.

 • Säkra rör och springor
  Täta huset i springor och hål och se till att använda metallnät i till exempel ventiler och takfotsventilation då gnagarna är skickliga klättrare. Täta med metall eller betong runt rörgenomföringar som är ett av de vanligaste ställena där de tar sig in. Läs mer om möss inomhus

 • Rensa gömställen
  Håll husets grund fri från högt gräs, buskar, sly, vedförvaring och liknande som får gnagarna att känna sig skyddade och trygga.

 • Se upp med soporna
  Se till att din kompost- och sopbehållare är hela och täta.

 • Täta panelen
  Har huset lockpanel eller annan ventilerad panel? Täta med metallnät eller spikband bakom varje lock eller luftspalt nedtill där mössen annars lätt tar sig in bakom panelen, upp på vinden och vidare ner i huset.

 • Fågelbord
  Har du fågelbord, se till att det inte går att nå för gnagarna. Håll också rent under där det annars blir utfodringsplats för gnagare.

 • Skydda djurmaten
  Ha husdjursfoder i tätslutande behållare utom räckhåll för gnagare.

 • Använda fällor
  Använd i första hand mekaniska fällor, dels för att minska giftspridning och dels för att undvika döda djur i huskonstruktionen som kan sprida obehaglig lukt tills de torkat ut. Agna fällorna med bete som till exempel russin, choklad, kaviar eller nötkräm. Prova dig fram tills du funnit något dina inkräktare tycker om. Sätt fast betet ordentligt så de inte får med sig betet utan att fällan löser ut. Av hygieniska skäl ska du använda handskar när du tömmer eller gillrar om en använd fälla.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med mössen? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om husmus, stor skogsmus och liten skogsmus

Musen blir mellan 7-14 cm plus svans och färgen är mörkt gråbrun, ibland med en gulaktig ton på rygg och sidor. Buken är smutsgrå till vitgrå. Skogsmusen har något större öron och ögon än husmusen. Den har dålig syn men välutvecklat hörsel-, känsel- och luktsinne.

En mus tar sig in genom en springa på 6-7 mm. De kan hoppa flera decimeter i ett hopp och klarar ett fritt fall på flera meter utan att ta skada.

Musen är skickliga överlevare och allätare som föredrar nötter, frön, frukt spannmål, men kan även äta tvål, stearin och kitt. De kan klara sig utan vatten under lång tid.

Musen är oerhört produktiv och kan få upp till 10 kullar om året även om det normala är 5-6 kullar.

De svensklevande mössen som vi märker av i hus och hem är husmusen samt den lilla och stora skogsmusen. Husmusen är den som mest är bunden till vår mänskliga bebyggelse men tillbringar oftast den varma delen av året ute. Skogsmusen är mer bunden till skogen men söker värme, skydd och mat i våra bostäder under de svåraste vintermånaderna.

Möss är skadedjur som kan sprida smitta och bakterier, skada byggnader, husets elsystem och vattensystem.