Vägglöss

Vägglöss tar sig in i våra hem antingen via bagage från resan eller begagnade möbler. De är knepiga att bli av med då de kan ligga gömda i månader, så det gäller att ha lite tålamod.

Tecknad bild på en lus.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

Vägglöss tar sig huvudsakligen in i våra hem på två sätt. Det första och troligen vanligaste sättet är via bagage från utlandsresor och hotellvistelser.

  • Använd väskor som går att försluta säkert och håll dessa stängda under utlandsresor.

  • Placera inte resväskor under eller i närheten av sängen när du sover på hotell och håll väskorna stängda.

  • Skaka ur alla plagg som ska packas ner inför hemresan vid utlandsresor.

  • Gå igenom bagage från utlandsresor som du känner dig osäker på innan du packar in i skåp och garderober.

Det andra sättet är via begagnade möbler, främst sängar och sängmöbler såsom nattduksbord, tavlor och liknade.

  • Var mycket vaksam på svarta prickar/streck (avföring), ägg, ömsade skinn och levande vägglöss.

  • Var extra försiktig med begagnade sängar.

Vägglöss är mycket svårbekämpade med preparat som finns att köpa för allmänheten. När du tror dig vara fri, kan det komma nya angrepp då de klarar att ligga gömda i månader utan blod.

Om problemet är framme

Även vid professionell bekämpning får man ha tålamod och troligen behövs flera behandlingar vilket gör det till en lång process som kan ta flera månader.

Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om vägglusen

Vägglusen är 4-5 mm, saknar vingar och kan inte hoppa utan kryper fram. En svulten vägglus är gulaktigt och nästan genomskinlig och klarar sig i månader utan föda, medan en som sugit blod är gulbrun till mörkt rödbrun. Den är platt och gömmer sig i springor på bara någon millimeter.

Äggen är cirka 1 mm och pärlemorfärgade. Vägglusen har fem olika stadier från larv till fullvuxen och ömsar skinn under sin tillväxt. Den nykläckta nymfen kan genast börja suga blod. På långt håll känner vägglusen lukten av vår utandningsluft för att söka efter värme när de kommer nära.

Själva bettet känns inte men orsakar stark klåda hos de flesta, cirka 10 procent av befolkningen är dock resistenta och får inga obehag, vilket medför att de är omedvetna om parasiterna som kan föröka sig i lugn och ro.

Ofta kan en hel resårmadrass behöva kasseras för att lyckas med bekämpningen då de gärna gömmer sig i dess inbyggda utrymmen. Man kan se avföring, levande vägglöss och ömsade skinn i säng samt sängkläder.

Även fladdermusens- och svalans vägglus kan besvära oss människor.

Längre tillbaka i tiden så var vägglusen relativt vanlig i hem och fattigstugor men efter att ha blivit nära på utrotad i Sverige är den i och med vårt allt frekventare resande på stark tillväxt.