Svartmyra

Svartmyror söker sig in i våra bostäder under vår och sommar i sin jakt på godsaker. Genom att undvika spill och fuktiga miljöer eller använda en myrdosa kan du bli kvitt myrsamhället.

Tecknad bild på en svartmyra.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

 • Täta springor
  Täta huset i springor och hål där myrorna kan ta sig in.

 • Se upp med sötsaker
  Städa bort spill från sötsaker som kaksmulor, läsk, saft och socker.

 • Täta förpackningar
  Förslut livsmedel med täta förpackningar, speciellt viktigt under vår och försommar då problemet är som störst.

 • Håll undan vegetation
  Vegetation i husets omedelbara närhet kan skapa skydd och husera bladlöss.

 • Leta upp myrstacken
  Gräv bort myrsamhällen på tomten som du kan avslöja genom att följa myrstigar eller se vart de uppehåller sig

 • Undvik fuktig miljö
  Se till att vattenavrinningen är bra kring husgrunden då myrorna trivs i fuktig miljö.

 • Lura ut myrorna
  Man kan även lura myrorna att hålla sig ute genom att mata dem med en sockerlösning med vatten 50/50 i till exempel några petflaskor som man placerar liggande utefter husgrunden.

Användning av myrdosa

Myrdosan innehåller en förgiftad sirapsliknade sockerbas vilken attraherar myrorna. De tar med sig det till samhället där myrorna äter samt matar larver och drottning med betet. Det tar vanligtvis 1-3 veckor tills myrorna är borta.

Aktivera dosan så den är verksam och placera den med största ytan nedåt i området där myrorna uppehåller sig. Använd fler dosor om du har flera ställen i huset där myrorna uppträder. Dosorna är verksamma upp till 4 veckor efter öppning.

Det är viktigt att hålla rent från annan föda som sötsaker, kaksmulor, läsk, saft och socker för att få bästa möjliga effekt. Myrorna lägger doftspår när de hittat något gott, det är därför viktigt att våttorka rent med något skurmedel innan man placerar ut myrdosorna.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med myrorna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om svartmyra

Svartmyra är 4-5 mm och kallas även svart tuvmyra eller trädgårdsmyra. Det finns cirka 70 arter myror bara i Sverige. En högsommardag kan man se svärmande bevingade svartmyror i tusental. Efter parningen dör hanarna och honorna biter av sig vingarna för att etablera nya samhällen. 

Svartmyran är den som vi vanligtvis ser på besök i våra hem. De bosätter sig i jorden, där den trivs under stenar, stubbar och gärna under plattor vid hus och uteplatser där den liksom alla myror lever i samhällen. De kan också bygga sina bon i rötskadat virke och under husgrunder där de även kan övervintra frostfritt.

Svartmyrans föda består av bladlusavföring med ett finare ord även kallat honungsdagg, pollen, växtsafter och både levande och döda insekter. De visar sina kamrater till matplatserna genom doftspår och kommunikation via antennerna.

Kärlek till söt föda och brist på mat i naturen gör att de ofta söker sig in i våra bostäder i sin jakt på godsaker, speciellt under vår och försommar. Det kan upplevas som en sanitär olägenhet.