Strimmig trägnagare

Den stimmiga trägnagarens larver angriper fuktigt virke av både lövträd och barrträd. Du kan se små spånhögar av borrmjöl när skalbaggen sen lämnar det angripna träet.

Tecknad bild på en trädgnagare.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

Minimera risken för angrepp av strimmig trägnagare genom att ha bostaden uppvärmd året om på 17-18 grader, då larven trivs i virke som finns i fuktig miljö.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med insekterna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om strimmig trägnagare

Kroppen är cylinderformad, 3-4 mm lång och färgen rödbrun till svartbrun. Huvudet döljs nästan helt av halsskölden.

Den strimmiga trägnagaren är ett skadedjur med larver som angriper virke av både lövträd och barrträd, gärna mjuka träslag. Den vuxna skalbaggen lever inte länge. Honan börjar lägga ägg tidigt i ohyvlat virke, ändträ eller i gamla flyghål. Äggen kläcks efter cirka 4 veckor.

För att larven ska överleva och trivas krävs att träet är fuktigt och den optimala temperaturen ligger på 22-23 grader. Larverna lever i virket cirka 2-4 år innan de förpuppar sig nära träets yta. Efter 2-4 veckors förpuppning bryter sig skalbaggen ut och lämnar ett runt flyghål på cirka 2 mm.

Små spånhögar av borrmjöl kan ses på marken efter att den färdiga skalbaggen lämnar det angripna träet.