Husbock

Hör du knaprande ljud från väggar och tak? Då kan husbocken ha flyttat in. Det är en skalbagge vars larver lever i virke och kan orsaka stora skador på trähus.

Tecknad bild på en husbock.

Förebyggande åtgärder du kan göra själv

Det går att bekämpa mindre angrepp av husbock genom att avlägsna och bränna angripet trä, men professionell bedömning och sanering är att föredra för att inte riskera fortsatt angrepp med stora kostnader som följd.

 • Måla fasaden
  Håll trähusets fasad väl underhållen med färg så minskar risken för angrepp eftersom husbocken behöver lägga sina ägg i sprickor och springor.

 • Kolla efter flyghål
  Titta efter husbockens flyghål som är ovala cirka 4x7 mm och efter det finfördelade ljusa borrmjölet.

 • Lyssna efter knaprande ljud
  Var uppmärksam på knaprande ljud från väggar och tak.

 • Insektsnät
  Se till att ha insektsnät i husets ventilationsöppningar.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med insekterna trots åtgärderna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om husbock

Husbock blir 7-25 mm och förekommer främst i kustlandskapen från Dalälven och söderut längs östkusten ner till Skåne vidare upp till Halland på Västkusten samt i Mälardalen, Öland och Gotland.

Husbocken lägger sina ägg i sprickor och hål. Efter kläckning lever larven i virket allt ifrån två år i skogen upp till tio år i byggnader. Den förpuppas sedan alldeles under träytan. Skalbaggen kläcks och gnager sig ut i juni/juli och svärmar sedan när temperaturen blir 25 grader eller mer.

Eftersom larven under hela sin tid i virket inte gnager igenom ytskiktet kan skadan bli stor innan den upptäcks. Husbocken är specialiserad på barrträdsvirke, som furu och gran och trivs på torra och varma platser såsom sydsidan av fasader eller tak.

Gnagverksamheten stannar av när temperaturen i virket understiger 12 grader och larven går i dvala över vintern.

Husbocken kan orsaka stora skador på trähus. En del kan bli kostsamma då bärande delar i huset kan vara ordentligt förstörda av dess framfart.