Hästmyra

Hästmyran håller mest till i barrskog. Men väljer den att bosätta sig inomhus hittar du den ofta bakom elementet eller kylskåpet. Där kan den ställa till med skada i träkonstruktionen.

Tecknad bild på en hästmyra.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

 • Gör tätt
  Täta huset i ventiler, springor och hål där myrorna kan ta sig in.

 • Insektsnät
  Montera insektsnät där så behövs.

 • Mat och livsmedel
  Städa bort spill från sötsaker, förslut livsmedel med täta förpackningar.

 • Städa upp tomten
  Ta bort ruttnande stubbar och stockar från tomten och husets närhet. Undvik trävirke och telefonstolpar i rabatt och markkonstruktioner.

 • Skador på huset
  Reparera eventuella rötskador på fastigheten.

 • Växter
  Ta bort vegetation mot huset som kan skapa skydd eller husera bladlöss.

 • Ved nära huset
  Förvara aldrig ved mot husfasaden eller allt för nära byggnader av trä.

 • Se upp för fukt
  Se till att vattenavrinningen är bra kring husgrunden då myrorna trivs i fuktig miljö.

 • Hitta myrspår
  Var uppmärksam på oförklarliga spånhögar inomhus, riklig förekomst av myror inomhus, myror med vingar inomhus, myrstigar kring huset och ljud i väggar, tak och golv som liknar regn på plåttak eller levande kräftor i en spann.

Enstaka myror inomhus behöver inte innebära att du fått ett angrepp, då de kan vara på jakt efter föda.

Om dina problem kvarstår

Ger åtgärderna inget resultat? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om hästmyra

Hästmyran är Europas största myra och blir 6-19 mm. Den finns i större delen av Sveriges skogsområden, företrädelsevis i barrskog. Om den väljer att bosätta sig i ett hus kan det bli en begränsad skada i träkonstruktionen vilket kan medföra minskad bärighet i de delar där de gnager ut sitt bo.

Oftast ser man inte mycket av hästmyran eftersom den är mest aktiv på kvällen och under natten och kan ha dolda gångar.

Myran kan anlägga samhällen i trästockar, stubbar och skadade träd, helst barrträd, inomhus i isolering och om man har otur i husets stomvirke där de gnager bort det mjukare träet och spar lamellerna, det hårdare träet. Träspånen som blir över bärs ut och används för att skapa boutrymme.

Maten kan bestå av allt möjligt från döda smådjur, insekter och bladlusavföring till växter och söta växtsafter. Ett samhälle består av ett huvudbo, oftast utomhus, eller i en fuktskada på grund av fuktbehovet samt ett eller flera satelitbon.

När hästmyran anlägger bo i ett hus söker den oftast upp en varm södervägg eller en annan varm plats i huset till exempel bakom ett element eller kylskåp. Vid kyla så avtar verksamheten.

Till skillnad från stackmyran så är hästmyran betydligt mindre aggressiv. Man kan skilja på arterna genom att hålla handen ett par centimeter över myran, är det en stackmyra ställer den sig på bakbenen och försöker gå till attack medan hästmyran lugnt kryper vidare.