Faraomyra

Faraomyran lever i mindre kolonier och livnär sig på allt från kadaver till sötsaker. Det bästa för att bli av med myrorna är giftigt bete.

Tecknad bild på en faraomyra.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

Faraomyran är svår att bekämpa då det kan finnas flera bon. Sanering med hjälp av kemikalier på och kring boet bör undvikas då myrorna i det fallet oftast flyttar på boet. Det är rekommenderat att giftigt bete används.

Om problemen kvarstår

Blir du inte av med myrorna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om faraomyran

Myran härstammar ifrån tropiska länder och kan inte överleva i vårt kalla utomhusklimat. Den är beroende av vår inomhusmiljö och lever gärna kring värmesystem och ledningar då de trivs bäst i en temperatur kring 27-30 grader.

Faraomyran är till färgen gul och blir cirka 1,5-2 mm. Den är allätare som livnär sig på allt från kadaver till sötsaker. Utvecklingen från ägg till färdig myra tar cirka 5-7 veckor beroende på temperatur. Under 18 grader kan inte myran fullborda sin livcykel från ägg till färdig myra.

Faraomyrorna lever i mindre kolonier men har till skillnad från andra myrarter flera drottningar. Drottningarna blir cirka 4-5 mm stora och kan leva i upp till 9 månader.

Blir kolonin för stor tar några drottningar ett par arbetarmyror, ägg och larver med sig och påbörjar en ny koloni. Sattelitkolonierna har kontakt med varandra och lever i fred.