Åskskydd för villa

När åskan går sätts stora krafter i omlopp. Det är inte så ofta som blixten slår ner direkt i huset. Vanligare är att blixten slår ner i marken och spänningen blir så hög att närbelägna hus riskerar skador på elektronik och elnät. För dig som bor på landsbygden är det särskilt viktigt att se över ditt skydd.

I nio fall av tio är det åsköverspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. Vanligaste åskskadorna är att elektroniska enheter som datorer, tv, kyl, frys och larm slås ut. Genom att låta en ett auktoriserat elföretag installera överspänningsskydd kan du skydda dig mot de flesta åskskador.

Vad är överspänningsskydd?

Överspänningsskyddet kallas också inledningsskydd. Det leder överspänningen till elnätets jord vid ett åsknedslag. På så sätt hindras den kraftiga spänningen som åskan orsakar att vandra vidare in i elnätet i ditt hus och skada elektronisk utrustning. I värsta fall kan elnätet slås ut. Har du flera byggnader kan du behöva se över skyddet även för dem. Det gäller även slingor för robotgräsklippare.

Det finns olika grader av överspänningsskydd. Beroende på om du bor i tätort eller på landsbygden kan behovet av skydd se olika ut. Byggnader på landsbygden behöver alltid ett grovskydd eller kombiskydd.

Kan man köpa överspänningsskydd?

De överspänningsskydd som finns att köpa i varuhus och elbutiker är oftast inte tillräckliga, I botten behöver ditt hus ha ett grovskydd. Sedan är det bra att komplettera med ytterligare skydd exempelvis överspänningsskydd som kan sättas i vägguttag.

Rådgör alltid med ett auktoriserat elföretag.

 

Visste du att...

Åskskador på den vanliga elinstallationen kan orsaka brand lång tid efter själva åsknedslaget. Bland annat om skadade elledningar har utsatts för fukt. Skadan kan visa sig allt från några dagar till månader efter åskvädret.