Vilka eljobb får jag göra själv hemma?

Dra el själv vid renovering, byta ut ett gammalt vägguttag eller fixa en trasig skarvsladd? Här är listan på vad du får göra själv hemma och när du behöver anlita ett auktoriserat elföretag.

Man sätter vitt fyrkantigt kakel.

Säkerhet först när det gäller el

Vad kan man göra själv och när ska man anlita en elektriker? Svaret är att det finns tydliga regler, men också att det gäller att lyssna på sitt sunda förnuft och alltid ta det säkra före det osäkra.

– Enkelt uttryckt får man göra sådant som har med sladdar att göra, laga trasiga apparater och byta strömbrytare. Men så fort det handlar saker som att sätta nya vägguttag, göra förändringar i fasta installationer eller lägga golvvärme, då är det dags att ringa ett auktoriserat elföretag, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar och talesperson i elsäkerhetsfrågor.

En del elarbeten kan man göra själv om man har kunskapen. Handlar det om fasta installationer eller elarbeten i våtutrymmen vid till exempel en renovering ska du alltid anlita ett auktoriserat elföretag.

Elarbeten du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.

Elarbeten du inte får göra själv

Exempel på arbeten som endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark

Källa: Elsäkerhetsverket

Koppla säkert – för dig som vill göra rätt med el

Handen på hjärtat, har du alltid hundra procent koll när du grejar med elen hemma? Många av de skador vi får in kopplade till el talar för att många faktiskt tar sig vatten över huvudet just när det gäller elarbeten. Och här kan även den mest rutinerade hemmafixaren göra misstag. Med elektricitet kan det innebära att man utsätter sig själv och andra för stora risker.

Därför står vi bakom kampanjen Koppla säkert, ett initiativ från Elsäkerhetsverket. Det är en digital tjänst där du snabbt ser vilka arbeten i huset du får göra själv och vilka du behöver ta hjälp med. Behöver du anlita ett elinstallationsföretag kan du kolla upp om det finns registrerat hos Elsäkerhetsverket och har rätt att utföra elarbete i din bostad. För de saker du får och vill fixa själv hittar du även bra guider som visar hur du får till det på ett säkert sätt.

Bli elsmart nu på Kopplasakert.se

Frågor och svar om elarbeten hemma

Tomas Ekman är riskspecialist på Länsförsäkringar och talesperson i elsäkerhetsfrågor. Här är hans bästa tips på hur man höjer elsäkerheten hemma.

Ge exempel på ett vanligt fel man gör med elen hemma?

– Ett vanligt misstag är att man skruvar åt för hårt eller för löst när man jobbar med sladdar och kontakter. Om man skruvar åt klämman för hårt kan isoleringen i kabeln skadas. Skruvar man för löst får man dålig kontakt.

Vilka är de vanligaste elskadorna?

– Skador uppstår ofta på grund av falsk säkerhet, till exempel att man tror att man har jord men inte har det. Då kan allt hända från att det pirrar i fingrarna eller att man får en stöt till att någon skadas. Om man tror att man har en säker installation men inte har det utsätter man familjen, släkt och vänner för stor fara.

När kan det vara särskilt farligt?

– Ett exempel är om du har en skarvsladd till din häcksax som du byter stickpropp på och råkar skruva av jordledningen. Då kan det vara väldigt farligt och finnas risk för personskada, särskilt på en anläggning där man inte har jordfelsbrytare.

Hur undviker man tabbar med elen hemma?

– Ett sätt är förstås att inte laga skarvsladdar – utan helt enkelt köpa nytt. Kanske har sladden faktiskt gjort sitt om den börjar glappa? Och är du det minsta osäker på hur du ska göra – låt bli att laga den.

– Ett annat enkelt tips är att provdra i sladdens alla trådar innan du skruvar på höljet, så att du vet att det sitter som det ska. Vänta med att koppla in apparaten och testa att den elektriska förbindelsen fungerar med hjälp av en kontinuitetsmätare, resistansmätare eller summer.

Vilket ansvar har man själv för att elen hemma är säker

– Ansvaret har innehavaren av anläggningen , det vill säga du själv. Det gäller både arbeten man utfört själv, sådant man tagit hjälp med att installera och installationer som redan fanns på plats när man flyttade in. Mer om det här finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Hur kan man höja säkerheten hemma?

– En sak jag verkligen rekommenderar är att låta en auktoriserad elfirma gå igenom elen. Det brukar handla om högst ett par timmars jobb som inte kostar mycket i sammanhanget. Sedan kan ni tillsammans titta på vad som behöver åtgärdas direkt och vad man eventuellt kan vänta med.

– Det andra tipset är att installera en jordfelsbrytare om man inte har det. Till exempel i sommarstugan eller i ett äldre hus kan en sådan enkel åtgärd höja säkerheten rejält.