Sotning och brandskydd

Många allvarliga bränder orsakas av tekniska brister i kaminer och andra typer av eldstäder och rökkanaler. Det är också vanligt att bränder orsakas av för hård eller felaktig eldningsteknik. Har du en eldstad i ditt hus måste både sotning och brandskyddskontroll göras.

Sota skorstenen

Att sota sin skorsten innebär att man tar bort brännbara belägggningar för att undvika sotbrand. Ibland kan du även behöva göra en provtryckning av din skorsten för att se till attt den håller tätt och tål att eldas i. 

Eldstäder och rökkanaler rengörs normalt av kommunens avtalade skorstensfejare. Sotningen görs regelbundet med fastställda tidsintervall eller frister som det brukar kallas. Som fastighetsägare kan du söka dispens hos kommunen för att få sota själv.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är en säkerhetskontroll av din anläggning. Normalt görs brandskyddskontrollen av kommunens avtalade skorstensfejare.

Vid kontrollen ses hela anläggningen över och att den uppfyller de krav som fanns när anläggningen togs i bruk. Kontrollen görs främst för att tidigt upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.

Kontrollerna genomförs genom kommunens försorg och får endast göras av personer som har behörighet för detta. Beroende på hur ofta din eldstad används brukar kontrollerna göras vart tredje till vart sjätte år. Vid brandskyddskontrollen kan du också få goda råd kring hur du kan elda säkert. 

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Det är kommunen som bestämmer priset på brandskyddskontrollerna och sotningen.

Mer information

Elda i öppen spis och kamin

Skydda hemmet mot brand

Om sotning på Brandskyddsföreningens webbplats

Tänk på att...

Följ alltid tillverkarens råd hur man ska elda. Lägger du mer ved på brasan än vad din kamin eller skorsten tål riskerar du att bjälklag och golv fattar eld.  Det blir helt enkelt för hett. Elda försiktigt!