Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare kan rädda liv och minska risken för elbränder. Alla hus byggda efter år 2000 måste ha jordfelsbrytare. Om du bor i äldre hus och inte har någon kan du låta en elektriker installera en eller använda en flyttbar jordfelsbrytare.

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg och bryter den innan någon skadas eller brand uppstår. Här är några exempel när jordfelsbrytaren blir livräddare så att strömmen inte leds genom människokroppen.

  • Ett barn stoppar in ett föremål i väggkontakten, exempelvis en strumpsticka.
  • Du tar i en skarvsladd som är skadad och där fukt har trängt in.
  • Du står på en regnvåt gräsmatta och tar upp ett elverktyg där sladden är skadad.

Får du installera den själv?

Jordfelsbrytaren ska installeras av behörig elektriker. Använd alltid kunniga yrkesmän när du ska göra något i din elinstallation. Hobbyelektriker kan bli en dyrköpt erfarenhet. Elarbeten som görs på ett felaktigt sätt kan bli livsfarliga. Dessutom kan ersättningen från ditt försäkringsbolag sänkas.

Vad är en portabel jordfelsbrytare?

En portabel eller flyttbar jordfelsbrytare är ett bra extra skydd om du har små barn eller om du jobbar med elverktyg utomhus. Du kan köpa och koppla in den själv. Men en portabel jordfelsbrytare bryter inte all ström utan endast den del som den är kopplad till. 

Testa din jordfelsbrytare

På varje jordfelsbrytare sitter en testknapp. Gör det till en vana att någon gång i halvåret testa att den slår ifrån.