Försvåra bilstölder med en rattkrycka

Rattkryckan är ett bra komplement till bilens ordinarie rattlås som ett extra mekaniskt stöldskydd för att skydda din bil från bilstölder Det är ett skydd som gör att det tar längre tid att stjäla din bil, vilket kan leda till att biltjuven lämnar din bil ifred.

Försvåra bilstölder med en rattkrycka

I tider då tekniskt avancerade sätt att stjäla moderna bilar har kommit att bli allt vanligare kan du som bilägare skydda dig med väl beprövade metoder, som exempelvis en rattkrycka. En rattkrycka behöver vara godkänd och kontrollerad av Svenska stöldskyddsföreningen.

Fördelarna med en rattkrycka

Med en rattkrycka låser du antingen ratten, eller ratten ihop med en av fotpedalerna. Enklare rattkryckor är lättare att bryta upp, men en godkänd och ögonmärkt rattkrycka tar tid att bryta upp. Om biltjuven noterar att din bil har en rattkrycka, kanske hen väljer bort den.

Se till att rattkryckan täcker krockkudden, som är mycket stöldbegärliga.

Det är viktigt att du monterar rattkryckan på rätt sätt, läs instruktionerna noggrant.

Andra åtgärder som du kan vidta för att skydda din bil

  • Rutmärkning: Märk alla rutor på bilen med SFF rutmärkningssats. Effektivt och billigt, samman med andra skyddsåtgärder.
  • DNA: Märk de stöldbegärliga delarna på bilen med DNA-märkning.
  • Larm: Installera larm på din bil.
  • IP-kameror: Det finns IP-kameror med mörkerseende och inspelningsmöjligheter som du kan övervaka din bil med.
  • Bilnycklar: Förvara inte dina nycklar lättåtkomliga i hallen, eller i jackfickan på gymmet.

Så här skyddar du dig om du har Keyless go

Relevanta länkar