Mopedbilar: regler och säkerhet

För att få köra en mopedbil behöver du ha ett AM-körkort och den får gå i max 45 kilometer i timmen. Trots att mopedbilen ser ut som en liten bil är den inte alls lika krocksäker – här berättar vi om regler och hur du kör säkert.

Mopedbilar: regler och säkerhet

Vad är en mopedbil?

Mopedbilen är ett motorfordon som har tre eller fyra hjul och är gjort för att hålla en hastighet på max 45 kilometer i timmen. Den räknas som en moped klass 1 och du kör den på körbanan (inte cykelbanan).  Du ska ha bilbälte och kan ta med en passagerare.

Mopedbilen kan vara ett smart fordon för unga, för att till exempel ta sig till och från skolan och fritidsintressen. Den är också en möjlighet för de som inte kan köra en vanlig moped med två hjul.

Inte säkrare än en moped

Karossen över mopedbilen kan ge en bedräglig känsla av skydd, men har inga krockzoner och är gjord av aluminium eller kompositmaterial. Eftersom mopedbilen bara får väga högst 425 kilo så används dessa lätta material.

Det ingår inte något specifikt om mopedbilar i utbildningen till AM-körkort, som är det körkort som krävs för att få köra den. Därför kan det vara bra att som förälder följa med sitt barn när hen kör mopedbilen i början och lära ut om trafiksäkerhet, körregler och placering i vägbanan.

Därför ska du inte trimma mopedbilen

Den främsta anledningen till att det sker olyckor med mopedbilar är att hastigheterna manipuleras till upp till 80–90 kilometer i timmen.

– Det är allvarligt, fordonen är inte gjorda för att köras i så höga hastigheter. Karossen har inga krockzoner och ger inget som helst skydd vid en olycka, säger Maria Wedin och fortsätter:

– Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som styr trafiksäkerheten, både när det gäller att olyckor händer och hur allvarligt skadan blir. Dessutom ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp kraftigt utan att väsentliga tidsvinster görs.

LGF-skylt är ett måste

Eftersom mopedbilarna inte får köras på cykelbanor utan på 70-väg ska de vara utrustade med en skylt för långsamgående fordon, för att göra andra bilar uppmärksamma på att det är just en mopedbil.

– Som förälder ska man inte tillåta ungdomarna att ta bort den skylten, vilket tyvärr förekommer. Det skapar onödig stress i trafiken för både bilister och ungdomarna som kör, säger Maria Wedin. 

Fakta om mopedbil

  • Du behöver ha ett körkort för moped klass 1, så kallat AM-kort.
  • Den får gå i högst 45 kilometer i timmen.
  • Den ska vara registrerad och ha en registreringsskylt baktill på fordonet.
  • Den ska ha en LGF-skylt (varningstriangelmärket) för att visa andra trafikanter att det är ett långsamgående fordon.
  • Du behöver inte besiktiga eller betala fordonsskatt för mopedbilen. Men vi rekommenderar att du ändå besiktigar den regelbundet för din egen säkerhet. Särskilt om du kört in i en trottoarkant eller liknande som kan skada hjulupphängning eller bromsar.
  • Mopedbilen ska ha en trafikförsäkring. En helförsäkring täcker stöld, brand och vagnskada.
  • Mopedbilarna blir allt dyrare att försäkra. Det beror bland annat på att det är många skador och dyra att laga efter en olycka eller kollision.
  • Singelolyckor där man sladdar av vägen är vanligast.