Hur ska jag spara när börsen faller?

Stigande inflation och osäkerhet i omvärlden påverkar vår ekonomi här i Sverige och gör att många känner oro. Våra experter Stefan Westerberg och Trifa Chireh ger sina bästa tips kopplat till sparande i oroliga tider.

Kille som kikar på börsen på sin dator, hur påverkas hans sparande?

Efter en tid av höga el- och bränslepriser, dyrare matvaror och ett dyrare leverne i stort är det lätt att vi känner stress och oro över vår ekonomi och kanske väljer att bromsa vårt sparande.

Stress och oro är inte bra förutsättningar för att fatta stora beslut kring sin ekonomi. Det är därför viktigare än någonsin att hålla sig till sin strategi oavsett omständigheter. Tänka långsiktigt och påminna sig själv om varför du har ett sparande.

Varför rasar börsen?

Börsens upp- och nedgångar kan påverka dig som månadssparar och skapa en viss oro. Att förstå vilka faktorer som gör att börsen svajar kan vara bra att känna till för att minska stressen i stunden. 

Börsen påverkas av en rad olika faktorer. Det kan till exempel handla om finans- och penningpolitik som påverkar räntor och inflation eller händelser kopplade till en viss sektor eller särskilda bolag. Dessutom påverkas börsen av geopolitik, krig och naturkatastrofer. Oavsett vad som ligger bakom börsnedgången kan man förenklat säga att det är ett tillfälle när många vill sälja och få vill köpa aktier på börsen. I värsta fall kan det leda till en finanskris, men i de allra flesta fall innebär det inte någon längre nedgång.

Våra 5 bästa råd när börsen svänger

 • Fortsätt månadsspara på börsen

  Om du har möjlighet ska du fortsätta månadsspara. På kort sikt kommer det förmodligen fortsätta att vara en stökig och oviss tid, men som investerare på börsen ska du alltid ha det långsiktiga perspektivet i åtanke. Historiskt har de som hållit i sitt sparande i oroliga tider ofta blivit vinnare i slutändan.
  Börja månadsspara i fonder
 • En buffert är alltid bra att ha

  Även om det kan ta tid så har börserna återhämtat sig efter tidigare kriser och krascher. Se till exempel IT-kraschen, finanskrisen och coronakrisen. Nyckeln är att ha tålamod nog att vänta och vara trygg i att du inte behöver pengarna inom en snar framtid. Därför är det bra att se till att du också har tillgängliga pengar. Exempelvis en buffert på minst två månadslöner på ett sparkonto, som skulle minska stressen om något oförutsett händer.
 • Stå fast vid ditt pensionssparande

  För de flesta pensionssparare är det bra att lugnt avvakta. Tänk på att pensionssparande är något långsiktigt och det är svårt att tajma utvecklingen på marknaden. Det viktigaste är att vara medveten om hur dina pensionspengar placeras.
  Hur fungerar pensionen?
 • Sprid riskerna

  Att inte lägga alla ägg i samma korg är ett bra sätt att sprida sina risker. Det kallas i investeringssammanhang att diversifiera sin portfölj. I praktiken handlar det om att sprida sina investeringar över flera olika bolag, branscher och marknader. På så vis får ditt sparande en bättre motståndskraft mot kriser i enskilda bolag eller sektorer. Att månadsspara i en väldiversifierad portfölj minskar också behovet av att försöka ”tajma marknaden”.
 • Håll dig till din plan

  När det skakar på börserna är det lätt att låta rädslan ta över och då är risken stor att man agerar irrationellt och säljer sina fondandelar. I ett sådant läge kan det vara bra att påminna dig själv om varför du sparar. Vad sparar du till? Hur lång placeringshorisont har du? Det är oftast klokt att hålla sig till investeringsplanen, fortsätta sitt månadssparande och inte sälja sina fonder eller aktier i panik.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Att inte lägga alla ägg i samma korg är ett bra sätt att sprida sina risker. Det kallas i investeringssammanhang att diversifiera sin portfölj. I praktiken handlar det om att sprida sina investeringar över flera olika bolag, branscher och marknader.
Stefan Westerberg, privatekonom

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna