Hållbart sparande

När du väljer att ditt sparande ska vara ansvarsfullt och hållbarhetsinriktat kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Att spara hållbart innebär att tänka ansvarsfullt och utifrån klimatet ger ditt sparande ett ytterligare värde.

Hållbart sparande

Styrkan i ett ansvarsfullt och hållbarhetsinriktat sparande är att det har en påverkan på flera aspekter: både miljö och klimat men även sociala frågor, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Att se över sitt sparande och göra hållbara val skapar förutsättningar för företag och fondförvaltare som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

Så här kan du börja spara hållbart

 1. Spara i Länsförsäkringars egna fonder

  Våra egna fonder investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. 

   

  Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan för att se våra egna fonder. 

 2. Spara i hållbarhetsinriktade fonder

  I vårt fondutbud finns det flera hållbarhetsinriktade fonder som har tydliga strategier att välja in, välja bort och påverka bolag som ingår i fonderna för att bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

   

  I vår fondlista, under fliken Hållbarhet, märks alla fonder upp med olika symboler beroende på om de uppnår kraven för märkningen. Det finns flera hållbarhetsinriktade märkningar, till exempel Morningstars hållbarhetsbetyg, hållbarhetsrisk och om fonden uppfyller kraven i EUs hållbarhetsregelverk. Betygen kompletterar varandra på ett bra sätt. Vill du läsa mer om de olika symbolerna och märkningarna kan du göra det här

 3. Spara med hjälp av hållbarhetsinriktade placeringsförslag

  Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. Placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.

 4. Spara i tematiska hållbarhetsfonder

  Välj att spara i fonder som aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv som passar med dina intressen och värderingar, till exempel förnybar energi och miljöfonder.

Kom igång med ett hållbart sparande

För att spara ansvarsfullt behöver du till exempel ett investeringssparkonto, ISK, eller en tjänstepension att placera i.

Är du bankkund hos oss öppnar du enkelt ett ISK i vår app, sedan är det bara att välja fonder och så är du igång. Har du din tjänstepension hos oss loggar du in på Mina sidor och gör ditt fondval under menyvalet Pension. Vill du flytta din tjänstepension till oss hjälper vi dig gärna med det! 

Spara i Länsförsäkringar Global klimatindex

Efterfrågan på att investera i mer hållbara alternativ ökar kraftigt, och med vår fond Länsförsäkringar Global klimatindex kan du spara med hänsyn till klimatet, till en lägre kostnad.

Läs mer om fonden här

Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar

Ansvarsfulla investeringar är viktigt för oss och vi tror att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna