Länsförsäkringar Sverige Vision – investera på din hemmamarknad

Med vår fond Länsförsäkringar Sverige Vision kan du investera miljömedvetet på din hemmamarknad och påverka företagen att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Länsförsäkringar Sverige Vision – investera på din hemmamarknad

Sverige erbjuder många möjligheter för dig som sparare. Vi rankas som ett av de mest konkurrenskraftiga, innovativa och moderna länderna i världen och när du bor och verkar i Sverige finns anledning att spara lokalt för att minska valutarisken.

Länsförsäkringar Sverige Vision är en koncentrerad fond med 35-40 bolag som förvaltaren tror kan ge bäst avkastning. När ett nytt innehav köps så säljs ett annat innehav av. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden.

Fakta om fonden

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i ca 35-40 stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen.

Förvaltningsavgift: 1,20 procent

Risknivå: 5 av 7

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna