Länsförsäkringar Global Vision
Länsförsäkringar Global Vision

Länsförsäkringar Global Vision

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Om fonden Global Vision

Länsförsäkringar Global Vision är en fond där vi från början väljer bolag som prioriterar sitt hållbarhetsarbete. Och när vi pratar hållbarhet gör vi det ur flera olika perspektiv som miljö och mänskliga rättigheter, men även ekonomisk hållbarhet. Vi är övertygade om att företag som har insett att det är lönsamt att satsa på hållbarhet är en god investering.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på lansforsakringar.se

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Länsförsäkringar Global Vision har fokus både på god framtida avkastning och bra hållbarhetsarbete. Fonden investerar i bolag som har insett att det är lönsamt att satsa på hållbarhet. Det kan till exempel vara bolag som tar hänsyn till miljön genom att minska sina utsläpp, bidra till energieffektivisering eller ställer om till förnyelsebar energi. 

Det kan vara bolag som är bättre än sina konkurrenter på att hantera sina hållbarhetsrisker, både i den egna verksamheten och hos sina leverantörer. Det kan också vara bolag som ser till att arbetsförhållandena är schyssta, som alltid tar hänsyn till mänskliga rättigheter och att korruption inte förekommer. Det här innebär att fonden kan investera i många olika branscher under förutsättning att bolaget prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete.

I den här fonden väljer vi in bolag utifrån en hållbarhetsanalys men vi väljer även bort vissa bolag. Fonden investerar inte i tobak, vapen eller bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen.

Det är inte bara den miljömässiga och sociala hållbarheten som är viktig utan även den ekonomiska. Det betyder att det inte enbart är de bolag med högst hållbarhetsbetyg som fonden investerar i. I Länsförsäkringar Global Vision tar förvaltare hänsyn både till bolagens hållbarhetsarbete och att de förväntas ge en god avkastning till dig som sparar i fonden.

Förvaltare med stor erfarenhet

Den här fonden förvaltas av Hermes Investment Management, som är en av Storbritanniens största kapitalförvaltare och är specialiserade inom aktiv förvaltning. Hermes har i mer än 20 år arbetat med att driva hållbarhetsfrågor tillsammans med bolag och är en av världens största inom området. De är dessutom en av de kapitalförvaltare som var med och grundade FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) för tio år sedan och finns idag representerade i UNPRIs styrelse.