Lär dig mer om värdepapper

För att du ska känna dig hemma bland aktier och värdepapper har vi samlat svar på en del frågor och förklaringar till några svåra begrepp.

Lär dig mer om värdepapper

Vem kan handla med aktier?

Du som är myndig och har en öppnad aktiedepå, ISK eller IPS kan handla med aktier hos oss.

Hur handlar jag med aktier?

När du har blivit bankkund hos oss kan du öppna en depå eller ISK för att kunna handla med aktier. Du kan handla aktier via internetbanken och mobilappen. Det är enkelt att komma igång, allt du behöver är ett BankID eller en säkerhetsdosa.

Vad ska jag tänka på när jag handlar med aktier?

 1. Risker

  När du handlar med värdepapper är det viktigt att du förstår risken du tar genom att investera. För att lära dig mer om vilka risker du utsätts för i samband med en investering, kan du läsa på i våra villkor på sidan 6 där det finns beskrivet.

 2. Sparhorisont

  Utöver risk behöver du ha en tanke med ditt sparande. Kommer du inte behöva kapitalet du vill investera under de kommande åren, eller kommer du inom kort behöva ta ut ditt sparkapital för att köpa ny bostad?

 3. Lär känna bolaget

  Det är viktigt att veta vad man äger och varför man äger det. Bekanta dig med bolagets hemsida, läs igenom årsredovisningen, speciellt VD-ordet. Vad är bolagets mål? Vad vill bolaget uppnå framöver? Hur ser bolagets finansiella ställning ut? Hur agerar bolaget kring hållbarhet? Detta är exempel på saker du bör ta reda på och frågor du bör ställa dig innan du väljer att investera.

 4. Håll dig uppdaterad

  Uppdatera dig sedan kontinuerligt då saker kan förändras över tid. Följ bolagets tekniska utveckling, tillväxt, försäljning, orderingång, marknadsdata, regulatoriska förändringar och inte minst håll koll på deras konkurrenter. Lär dig känna igen varningssignaler. Var källkritisk och lär dig sortera bort onödigt brus i form av rykten eller missvisande information. 

Känns aktier svårt kan det vara en bra början att investera i en fond. Då gör förvaltarna jobbet åt dig med att hitta de bästa bolagen, enligt dem.

Vill du ändå prova på att handla med aktier själv men känner att du kan för lite och är rädd att förlora det du investerar så kan du börja med att bevaka några bolag som du tycker verkar spännande och tror kan vara intressanta att äga. Läs på om bolagen och bevaka hur aktierna rör sig under en period. Efter din utvärdering, börja sedan med att investera för en mindre summa tills du känner dig bekväm med att investera större belopp. Det blir sällan bra när man har för bråttom med att tjäna mycket på kort tid då man oftast tar på sig alldeles för hög och stor risk.

När är rätt läge att köpa eller sälja?

När det är dags att köpa eller sälja beror bland annat på om det en kortsiktig eller långsiktig placering. Om du behöver pengarna i närtid eller om du bara vill allokera om då du hittat ett annat spännande bolag att investera i. På frågan om det är köpläge får du fråga dig själv om du vill äga bolaget. Vill du vara med på bolagets resa och ta del av bolagets aktieutveckling?

Det är en konst att köpa på botten och att sälja på toppen vilket gör att det mer är en fråga till dig om du är införstådd med riskerna vid en investering och om du kan bära risken om aktieutvecklingen inte går som du tänkt från början. För att du inte ska fatta förhastade beslut och sälja bort dig i turbulenta perioder så är det av vikt att du känner ditt bolag och vet vad du investerat i.

En anledning till att sälja är när man antingen är nöjd eller missnöjd med sin investering, alternativt när man vill allokera om eller bara vill hålla sig likvid ett tag av någon anledning. Att vara likvid är också att hålla en position. Om man inte tror pengarna jobbar bättre i en placering så kan det vara klokt att hålla sig likvid. 

Ibland blir det tokigt och en felinvestering kan hända även den bäste. Utvärdera om det är en eventuell felinvestering och fundera om det är bättre att sälja till förmån att investera i något annat. En förlust måste inte komma tillbaka i just den felaktiga placeringen utan kan ibland jobbas tillbaka snabbare och bättre genom att placeras om i ett annat bolag.

Det finns inga rätt eller fel, ingen manual och inget facit. För att investera och agera rationellt så är det bra att känna sig själv. Hur hanterar du stress? Klarar du av att läsa och tolka en plötslig, påverkande händelse? Kan det röra sig om ett missförstånd och vara ett fantastiskt köpläge eller är det en stark säljsignal? Kan du hantera ett plötsligt ras på -70 % en morgon vid handelns öppning? Hur agerar du i en sådan situation? Mycket handlar om psykologi, att kunna behålla ett inre lugn vid större rörelser. Vi vill därmed påminna om vikten av att läsa på om bolagen för att lättare kunna identifiera när det faktiskt är köp- eller säljläge. Det mesta handlar i grund och botten om bolagets värdering. Vad är bolaget värt och vad är du villig att betala för det? Det är bra att ha förståelse för marknaden och viktigast av allt för bolagen du äger.

Ska jag tänka lång sikt eller kort sikt när jag sparar?

Det går sällan snabbt att bygga en förmögenhet, men det kan gå ganska snabbt att förlora den. Det är klokt att spara långsiktigt och att vara tålmodig när du investerar. Långsiktigt ägande brukar löna sig över tid men det passar inte alla och många väljer istället att äga bolag kortsiktigt.

Handlar du på kort sikt finns en risk att du kommer urholka ditt kapital, då du kanske väljer att handla på en rörelse snarare än att läsa på om bolagen. Då är det viktigt att bevaka aktien mer noggrant och kapa en förlust tidigt så den inte växer sig för stor. Ibland kan man vara kortsiktig ägare av ett bolag, antingen på grund av att det händer en plötslig förändring i bolaget som gör att du inte vill investera i det bolaget längre. Det kan även ske en förändring för dig rent ekonomiskt där du behöver ditt kapital till annat.

Undervärderat eller övervärderat – vad betyder det?

Aktiekursen går inte alltid i linje med hur bolaget faktiskt presterar. Det är vanligt att det uppstår skillnader mellan två värden, så kallade divergenser, då aktiekursen inte speglar bolagets rätta värdering. Det ena värdet säger vad bolaget borde vara värt medan det andra värdet är det som köpare är villiga att betala för det. Man brukar då tala om undervärderat eller övervärderat. Det är viktigt att känna till värderingen för bolaget för att kunna syna dessa skillnader. Det underlättar för dig att kunna göra en god investering.

Undervärderat innebär att aktiekursen handlas för lågt i förhållande till var aktien borde handlas, medan en övervärderad aktie är ovanligt dyr jämfört med vad bolaget levererar.

Äger man ett bra bolag som handlas till låg värdering brukar marknaden till slut även värdera upp aktien förutsatt att aktien är undervärderad. Detta kan ibland ta längre tid än du tänkte från början men den tålmodige brukar belönas till slut. För övervärderade bolag gäller detsamma men omvänt. Om aktien handlas på för hög värdering i jämförelse med bolagets prestationer brukar investerare kunna sälja av aktien för att säkra hem sina vinster.

Hur bygger man en portfölj?

När du bygger en portfölj behöver du fundera över hur långsiktig ägare du vill vara och vilken risk du är beredd att ta. Hur mycket är du beredd att förlora för att eventuellt kunna tjäna pengar? Du kan maximalt förlora 100 procent av din aktieinvestering men du kan tjäna flera tusen procent över tid.

Du minimerar risken genom att följa dina bolag noggrant och sprider riskerna genom att investera i flera bolag inom olika sektorer men samtidigt bör du inte investera i fler bolag än du kan ha koll på för då ökar du risken.

När du sätter ihop en långsiktig portfölj kan du tänka likt hur du skulle göra om du skulle sätta ihop ett fotbollslag. Du behöver ha bra och starka spelare på plan för att ha förutsättningarna att vinna en match på samma sätt som du behöver ha starka och bra bolag i en vinnande portfölj.

Nasdaq Stockholm, även känd som Stockholmsbörsen, består av Large Cap, Mid Cap, Small Cap och First North samt First North Premier. Utöver dessa finns bolag som är noterade på MTF (Multilateral Trading Facility) handelsplattformarna Spotlight och NGM som ofta kallas för ”smålistorna”. Vilken lista bolaget är noterat på baseras på och styrs av bolagets börsvärde.

Kraven på bolagen är högre för att vara noterade på Nasdaq Stockholm medan de är lägre på MTFerna. Högst risk finner du därav i bolag noterade på dessa smålistor hos NGM och Spotlight. Ofta är det även här du finner bolag som kanske inte tjänar pengar ännu, utan som går med förlust. Dessa bolag kallas ofta för ”förhoppningsbolag” eller ”krydda” just för att du ”kryddar” din portfölj genom att äga denna typ av bolag. Du får samtidigt fundera över hur mycket risk du är villig att ta, då denna typ av småbolag tenderar att svänga stort mellan varven. Vill du begränsa din risk så kan du hålla dig till Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listorna.

Ordlista

Aktier
En stamaktie är en ägarandel av ett bolag. Som bolagets aktieägare är du därmed bolagets delägare.

Anskaffningskurs - Anskaffningsvärde
Anskaffningskurs är det pris du betalat vid inköpstillfället per aktie inklusive kostnad för courtage medan anskaffningsvärde är det belopp som hela din aktiepost är köpt för inklusive kostnad för courtage.

Bolagshändelser
Lär dig mer om bolagshändelser.

Bolagsstämma - Bolagets högsta beslutande organ
Varje år håller ägarna till bolaget en bolagsstämma där förslag presenteras och beslut fattas om verksamheten som rör bolagets framtid. Man väljer in styrelse och även revisor på bolagsstämman. Styrelsens uppgift regleras i aktiebokslagen. Genom ditt aktieägande har du möjlighet att rösta och därmed påverka, beroendes på hur stor ägarandel du har i bolaget och vilken typ av aktie du äger.

BTA - Betald tecknad aktie
Förenklat kan man säga att en BTA består av priset för en teckningsrätt plus det som det kostar att teckna en ny aktie. Teckningsrätterna omvandlas till BTA som sedan omvandlas till nya aktier. Omvandlingen sker per automatik och handel med BTA brukar pågå i regel 2-4 veckor beroendes på hur snabbt bolaget hinner registrera de nya aktierna hos bolagsverket då aktiekapitalet utökats i samband med emissionen.

BTU - Betald tecknad unit
BTU påminner om BTA i sin struktur förutom att det ingår fler instrumenttyper i en BTU. Din BTU kommer omvandlas per automatik till de instrument som villkoren säger. Det kan vara dels nya aktier och tex en eller flera olika teckningsoptioner samt konvertibler.

Courtage
Courtage är den kostnad du betalar till banken för din transaktion vid handel med värdepapper.

Fondemission
I en fondemission omvandlar bolaget sitt egna fria kapital och gör det egna kapitalet bundet istället. Här tillförs inte nytt aktiekapital utan det är bolagets egna medel som knyts närmare bolaget och därmed omvandlas istället för att exempelvis delas ut. Äger du aktier på avstämningsdagen i bolaget som genomför fondemission så kommer du automatiskt delta i emissionen och banken kommer sköta transaktionen åt dig, här behöver du inte agera aktivt själv.

Konkurs
Om ett bolag inte kan betala av sina skulder och sitter i en finansiellt svag position så kan det tvingas försättas i konkurs. Vid en konkurs avnoteras aktierna från börsen. Under avvecklingsprocessen av verksamheten görs en ekonomisk genomgång och man betalar så mycket som det går av bolagets skulder till olika fordringsägare. Bolagets aktieägare blir inte skyldiga dess fordringsägare men förlorar vanligtvis hela sitt investerade belopp. Har du en aktiedepå så kan du kvitta ut denna förlust mot dina övriga vinster. Du kan dock inte dra av förlusten förrän processen kring konkursen är klar och registrerad hos bolagsverket. Först då är aktiens sålda värde noll kronor. På ISK och IPS går det inte att kvitta bort en förlust som uppstått pga konkurs.

KV - Konvertibler 
Då ett bolag vill öka sitt aktiekapital så kan det ge ut konvertibler, som liknar ett företagslån eller ett räntebärande skuldebrev och tilldelas dess aktieägare. Aktieägaren blir då långivare medan bolaget blir låntagare. Låntagaren betalar långivaren ränta. Ofta betalar bolaget en lägre ränta till sina långivare än om bolaget hade gått till banken och tagit upp ett lån eftersom bolaget även kompenserar långivaren genom möjlighet till konvertering av aktier till en förutbestämd aktiekurs.

Du kan konvertera dina konvertibler till aktier när du vill, förutsatt att förfallodagen inte passerat och att bolaget inte gått i likvidation eller försatts i konkurs alternativt där det skett en annan företagshändelse som påverkar bolagets kreditsituation. Du vill samtidigt bevaka och följa bolagets aktiekurs för att veta om det är lönsamt att konvertera konvertibeln till aktier innan förfallodagen. Du kan även sälja dina konvertibler över börs. En konvertibel liknar ett räntebärande instrument och priset i handeln anges i procent. Observera att det krävs att det finns köpare i marknaden och att det därmed inte alltid går att sälja dina konvertibler. När konvertibelns förfallodag närmar sig och aktierna är billigare att köpa in över börs så lär du inte vilja konvertera dina konvertibler till aktier. Då kan du istället begära att få tillbaka nominellt belopp för lånet.

Nyemission
När bolag söker externt kapital från befintliga eller nya ägare kan bolaget göra en nyemission, företrädesemission eller en riktad emission. En riktad emission sker oftast till en viss rabatt och vänder sig till en handfull större institutionella nya som gamla ägare medan en företrädesemission endast vänder sig till befintliga ägare. Nyemission är den vanligaste typen av emission och vänder sig till allmänheten. Här får du som befintlig aktieägare på avstämningsdagen tilldelning av ett eller flera emissionsinstrument som sedan berättigar till teckning av nya aktier. Med avstämningsdag menas den dag som avstämning sker mot aktieägarboken. Då det är två likviddagar vid aktiehandel så behöver du köpa aktien senast två dagar innan avstämningsdagen för att föras in som ägare i aktieboken. Dubbelkolla alltid villkoren då dessa skiljer sig åt beroende på vilken typ av emission det är samt vilken lista bolaget handlar på. Du måste aktivt tacka ja till erbjudandet i din internetbank under bolagshändelser då du tilldelats emissionsinstrument.

Olika varianter av stamaktier 
A-aktier är röststarka aktier och ägs i regel av huvudägare eller majoritetsägare som vill göra sin röst hörd på bolagsstämman. En A-aktie berättigar till en röst.

B-och C-aktier ägs till stor del av allmänheten som består av privatpersoner s.k. småsparare. B-aktien är oftast den mest likvida aktien i bolaget. Du behöver vanligtvis tio B- eller C-aktier för att kunna lägga en röst. Det betyder att B- och C-aktier i regel motsvarar 1/10-dels rösträtt av en A-aktie.

Preferensaktier
Istället för att uppta lån så kan bolaget emittera preferensaktier vilka berättigar dess ägare till en något högre utdelning än den som ges till bolagets stamaktieägare. Preferensaktier är en speciell variant av aktier som även berättigar till företrädesrätt för utdelning, före stamaktierna, vilket kan ses som en trygghet om bolaget har en något svårare period finansiellt sett. Många bolag väljer att ge sina preferensaktieägare utdelning antingen kvartals- eller halvårsvis men även på årsbasis.

Preferensaktier brukar lösas tillbaka av bolaget på ett förutbestämt pris som heter lösenpris. Det är viktigt du känner till inlösenpriset för just din preferensaktie då preferensaktiepriset kan handla över inlösenpriset vilket då kan leda till förlorad avkastning. Likviditeten i preferensaktier är generellt sett sämre än i bolagets stamaktier. En preferensaktie är inte en ägarandel i bolaget utan påminner mer om en företagsobligation. Precis som B- och C-aktier ger preferensaktier oftast lägre rösträtt.

Realvärde - ITM eller OTM
Om det rådande aktiepriset överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie så säger man att teckningsoptionen har ett realvärde, dvs den är ITM (In The Money). Om det aktuella aktiepriset istället handlar under teckningsoptionens teckningspris per aktie är teckningsoptionen OTM (Out of The Money) och saknar realvärde vilket innebär att den är värdelös att utnyttja vid teckningstillfället. Du vill mest troligt inte teckna nya aktier till ett högre pris om det går att köpa aktierna till ett lägre pris över börs.

Split - Omvänd Split
När ett bolag anser att aktiekursen blivit för hög kan bolaget genomföra en split vilket innebär att bolaget ökar antalet utestående aktier samtidigt som aktiepriset sänks. Genomförs spliten med förhållande 4:1 så innebär det att du får fyra nya aktier till priset av en gammal aktie. Motsatsen gäller vid en omvänd split. Här vill bolaget minska antalet utestående aktier och höja aktiepriset. Förhållandet blir då, som namnet indikerar, omvänt t.ex. 1:4 där du får en ny aktie för dina fyra gamla aktier. Allt sker med automatik förutsatt att du äger aktier på avstämningsdagen vilket betyder att du inte behöver göra något aktivt val för att delta. Värderingen av bolaget kommer vara oförändrat efter både en genomförd split såsom efter en omvänd split. Det enda som skiljer efter ett sådant förfarande är antalet aktier och priset per aktie.

Teckningsförhållande - "Ny:Gammal"
Står det 1:2 så innebär det EN ny aktie på TVÅ gamla. Det första är vad du får, det andra vad det kostar. Man kan tänka på ordet ”nygammal” för att underlätta att komma ihåg regelförhållandet.

TO - Teckningsoptioner
Som innehavare av en teckningsoption har du en rättighet och inte en skyldighet till åtagande. Det betyder att du själv kan bestämma om du vill teckna nya aktier med hjälp av dina teckningsoptioner under en viss förutbestämd period (ofta något eller några år bort) till ett på förhand bestämt pris. Väljer du att utnyttja dina teckningsoptioner och med hjälp av dessa teckna nya aktier så kommer bolagets aktiekapital att utökas med det antal aktier som du tecknar. Vid teckningstillfället behöver du undersöka om det är lönsamt att teckna nya aktier. En teckningsoption kan vara värdelös om den saknar realvärde vid sista teckningstillfället, därför behöver du ha extra god koll på villkoren.

TR - Teckningsrätter
Vid en emission tilldelas du som befintlig aktieägare på avstämningsdagen teckningsrätter. Vill du delta i emissionen så måste du aktivt tacka ja till erbjudandet så dina teckningsrätter inte förfaller värdelösa. Det gör du i din internetbank under bolagshändelser. Vill du teckna i en emission fast du inte äger aktier på avstämningsdagen så kan du teckna i emissionen utan företrädesrätt men då är du inte garanterad att få tilldelning av nya aktier. Teckningsrätterna handlas över börs då vissa vill sälja sina tilldelade teckningsrätter då de inte vill delta i emissionen. Det går även att köpa teckningsrätter över börs då du vill delta men saknar ägande i stamaktien eller behöver komplettera för att kunna teckna jämnt antal aktier.

Tvångsinlösen
Om en budgivare som lämnar ett uppköpserbjudande får in tillräckligt många aktier kan du som minoritetsägare bli tvångsinlöst. Det betyder att om budgivaren får in 90% av rösterna av det utestående aktiekapitalet så har budgivaren rätt att med tvång kunna köpa ut resterande ägare för att komma upp i 100% ägande. Processen för tvångsinlösen brukar vara långdragen och kan ta upp till två år. Det uppköpta bolaget kommer inom kort avnoteras från börsen vilket gör att det inte går att handla med aktierna i noterad form längre. Omregistrering kommer sedan ske hos bolagsverket vilket tar tid.

När processen är klar får du det pris som budet gick igenom på insatt på ditt konto i likvida medel. För att undvika tvångsinlösen behöver du agera i tid genom att tacka ja till erbjudandet eller sälja dina aktier i marknaden. Väljer styrelsen att rekommendera sina aktieägare att svara nej till uppköpserbjudandet så måste du även besvara erbjudandet aktivt i internetbanken och ha i åtanke att om budgivaren kommer över 90% ägande så har de rätten att köpa resterande aktier genom tvångsinlösen.

Uppköp - Bud - Budplikt
I de flesta fall så är uppköp frivilliga där en budgivare äger en mindre andel men bestämmer sig för att köpa hela bolaget och lämnar därmed ett uppköpserbjudande till övriga aktieägare. Ibland kan ett uppköpserbjudande vara obligatoriskt, då kallas det för budplikt. Budplikt uppstår då en ägare, antingen ensam eller tillsammans med närstående, äger 30% av rösterna av det utestående aktiekapitalet. Äger du ett bolag som får ett uppköpserbjudande, ett s.k. bud så kan du antingen sälja aktierna över börs till ett närliggande pris runt budnivån då aktien mest troligt kommer handla däromkring. Du kan därmed omgående välja att placera om dina pengar i ett annat bolag. Ibland höjs budnivån men det händer även att bud fallerar eller dras tillbaka. Ett bud är därför inget man kan ta för givet.

Styrelsen brukar rekommendera sina aktieägare om de ska acceptera budet eller inte. Vill du tacka ja till erbjudandet om budet så måste du aktivt agera och ta ställning för att erhålla exakt det pris som budgivaren vill betala. Detta gör du i inloggat läge i din internetbank, under bolagshändelser. Svarar du nej till erbjudandet eller missar att agera helt inom den tidsperiod som erbjudandet gäller och budet går igenom så kommer du få vänta onödigt länge för att kunna få loss dina pengar då dina aktier kan komma att bli tvångsinlösta och därmed låsta i det uppköpta bolaget.

UR - Uniträtter
Vid vissa emissioner, där du äger aktier på avstämningsdagen, så tilldelas du ibland uniträtter. Uniträtter ger rätten att teckna en ny unit. En unit, är som ett paket som i regel består av olika instrumenttyper, i olika kombinationer. En vanlig kombination är att man får teckna sig för nya units bestående av aktier och teckningsoptioner, ibland kan det vara flera teckningsoptioner med i villkoren, med olika utfall. Ibland ges även kombinationer utöver aktier ihop med konvertibler. Dessa kan sedan ha olika villkor som skiljer från fall till fall. Läs igenom villkoren som råder och är gällande för din aktuella emission noggrant. Du behöver aktivt tacka ja till teckningserbjudandet i en sådan nyemission. Detta gör du i inloggat läge i internetbanken under bolagshändelser.

Utdelning
Bolag brukar dela ut en del av vinsten i form av utdelning 1-4 gånger/år till sina aktieägare. Du har endast rätt till utdelning om du är införd i aktieboken på avstämningsdagen. Första dagen då aktien handlar utan rätt till utdelning så försvagas aktien i regel med motsvarande belopp vid börsens öppning. För svenska aktier bokas utdelningen in på ditt konto vanligtvis tre bankdagar efter avstämningsdagen per automatik, med avdragen skatt som du sedan behöver ta upp i din deklaration om du har en aktiedepå medan den bokas in kontant, skattad och klar på ISK och IPS.

Utspädning
Vid en emission sker en utspädning för befintliga aktieägare. Efter emissionen kommer de befintliga aktierna stå för en mindre andel av bolaget än tidigare. Det betyder att om du väljer att avstå från att teckna i en emission så kommer din ägarandel i bolaget minska i procentuella termer.

Warranter
Som innehavare av en warrant har du rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång (tex en aktie) på en på förhand bestämd lösendag till ett på förhand bestämt pris. Tror du på uppgång så investerar du i en köpwarrant medan om du tror på nedgång investerar du i en säljwarrant. På lösendagen får du ett kontantavräknat belopp som motsvarar värdet på din warrant istället för att köpa eller sälja den underliggande tillgången förutsatt att din warrant har ett realvärde. Köpwarranter har endast ett realvärde om den underliggande tillgången har ett högre pris än lösenpriset på lösendagen medan säljwarranter endast har ett realvärde då den underliggande tillgången har ett lägre pris än lösenpriset på lösendagen. En warrant som saknar realvärde på lösendagen är därför värdelös. Avkastningspotentialen är obegränsad medan förlustrisken är begränsad, dvs du kan få en hög procentuell avkastning men riskerar förlora ditt investerade kapital. Ofta binder du mindre kapital genom att köpa en warrant jämfört med om du hade investerat i den underliggande tillgången vilket gör att du får en hävstångseffekt i denna typ av instrument. Warranter klassas som ett komplicerat finansiellt instrument och anses vara en högriskprodukt vilket betyder att du bör vara väl införstådd med både riskerna samt villkoren som är kopplade till din warrant.

Ägarstruktur
Den som grundat företaget är huvudägare och äger 100%. När bolaget vill expandera eller söker kapital finns det olika sätt förutsatt att man inte vill ta på sig stora lån. Många bolag väljer istället att sälja av aktier till allmänheten genom att notera sig på en börs eller marknadsplats via en s.k. IPO som står för Initial Public Offering. Här blir den som tecknar aktier en s.k. delägare i bolaget. Då det finns flera ägare i ett bolag så säger man att större ägare är majoritetsägare medan mindre ägare är minoritetsägare av aktiekapitalet och dess röster. Ett bolag består av en styrelse och ledning. Styrelsen väljer VD och är ansvariga för allt som sker i bolaget mot dess ägare.