Vad händer om du inte betalar dina lån?

Det är viktigt att bolånen är betalda på förfallodagen. Det är klokt att ha automatisk dragning från ett konto hos oss, då kan du alltid känna dig trygg med att lånen betalas i rätt tid. 

Får du problem med att betala dina bolån är det viktigt att du kontaktar oss direkt så att vi kan diskutera en möjlig lösning på problemet.

Betalar du inte kan det leda till att lånet sägs upp i förtid och då måste hela lånet återbetalas, plus räntor och avgifter.

Betalar du inte det uppsagda lånet inom uppsägningstiden kan vi bli tvungna att kräva eventuella borgensmän på sitt borgensåtagande och realisera sin pantsäkerhet för lånet.

Det senare betyder att de tillgångar som du eller tredjemanspantsättaren har pantsatt som säkerhet, exempelvis fastighet, tomträtt, bostadsrätt, andel i bostadsförening eller liknande, kan behöva säljas på exekutiv auktion.

Eventuella borgensmän och tredjemanspantsättare informeras först om att du inte har betalat.

Om lånet inte är betalt på förfallodagen är gången följande:

  1. Dag 1 efter förfallodagen börjar dröjsmålsränta att beräknas enligt ditt avtal med oss, se närmare detaljer i de allmänna villkoren för ditt lån.
  2. Efter 7 dagar skickar vi ett påminnelsebrev och på nästa ordinarie avi som skapas blir det ett tillägg på 60 kronor för påminnelseavgift. Om lånet fortfarande är obetalt informerar vi om det obetalda beloppet på nästa ordinarie låneavi.
  3. Om lånet fortfarande är obetalt efter 67 dagar och tre låneavier är obetalda, förs ärendet över till Wasa Kredit Inkasso. De har hand om våra uppsägningar och driver in fordringar (inkasso).
  4. Om lånet fortfarande inte är betalt betyder det att lånet sägs upp och drivs in via inkassoåtgärder. Enligt allmänna villkor för ditt lån är du skyldig att betala dessa lagstadgade inkassokostnader: 180 kronor för inkassokrav, 170 kronor för att göra en amorteringsplan och 60 kronor för aviserings- och bokföringsavi liksom för skriftlig betalningspåminnelse i samband med amorteringsplan. Om du trots inkassokrav inte betalar din skuld skickas ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Då tillkommer ytterligare avgifter och kostnader. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning som kan försvåra dina möjligheter att få nya banklån med mera.

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt kan du få skuldsanering under vissa förutsättningar. Då ansöker du om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten på en särskild blankett.

Läs mer om skuldsanering

Kommunala budget- och skuldrådgivare

Din hemkommun är skyldig att hjälpa dig med budget- och skuldrådgivning enligt lag. Det är gratis och de kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi och ge praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder. Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Sök efter budget- och skuldrådgivare i din kommun