Vad är amorteringsunderlag?

Om du ska flytta bolån från en bank till en annan kommer du att behöva ett amorteringsunderlag från den bank där du har bolånet idag. Vi hjälper dig!

Vad är ett amorteringsunderlag?

Underlaget är ett dokument som visar de amorteringsvillkor som gäller - bland annat hur mycket du ska amortera och hur amorteringskraven ser ut. Här skriver också din bank hur den har räknat ut hur mycket du ska amortera och annat resonemang kring ditt bolån.

Finansinspektionen införde den 1 juni 2016 nya regler om amorteringskrav - då infördes även krav på att den nya banken måste ta emot ett amorteringunderlag innan de kan ta över ditt bolån. Mer om amorteringskrav

Begär amorteringsunderlag när du ska flytta ditt bolån

Genom att ta del av amorteringsunderlaget kan du se om en ny bank kan matcha de villkor som du har idag. Be om underlaget så fort du börjat titta på att flytta ditt bolån eftersom det kan ta upp till en vecka att få det.

Eftersom bolånet ofta är stort, innebär även en mindre ränteförbättring stor skillnad för din månadskostnad.

Kan göra att du får bättre lånevillkor

Ibland kan en begäran om amorteringsunderlag leda till att du får ett bättre erbjudande från din nuvarande bank, som vill behålla dig som bolånekund. Bara att be om underlaget kan alltså ha positiva effekter på din ekonomi.

Även när du fått bättre villkor behöver du fortsätta att ha koll på dina lånevillkor, så att inte till exempel den ränta som du fått bara är en tillfällig rabatt.

Exempel på vad ett amorteringsunderlag innehåller

  • Värdering på bostaden och hur länge denna gäller (om bostadslånet efter den 1 juni 2016).
  • Amorteringsgrundande värde för bostaden som du har lånat till.
  • Datum när beslut om amorteringsgrundande värde togs.
  • Amorteringsgrundande skuld.
  • Aktuell skuld för dina lån som inte omfattas av amorteringskraven.
  • Total amortering för bostadslånet.
  • Total amortering för den del av bostadslånet som inte omfattas av amorteringskraven.